Hoppa till huvudinnehåll

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv är vår gemensamma förening som arbetar för att ge chefer och skyddsombud inom kommuner, regioner och kommunala företag möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och attraktiva, välfungerande arbetsplatser där ingen ska bli sjuk av att jobba.

Suntarbetsliv skapades 2012 och drivs gemensamt av AkademikerAlliansen och de övriga fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona.

Den viktigaste metoden för Suntarbetsliv att stötta kommuner och regioner i arbetsmiljöfrågor är genom digitala verktyg, tänkta att användas partsgemensamt i samverkan. Nedan länkas till några av dessa.

 

Arbetsmiljöarbete i tider av corona»
En samlingssida för olika verktyg relaterade till effekterna av pandemin.

Arbetsmiljöutbildning»
Med en pedagogisk blandning av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal levandegörs varje del i utbildningen och bidrar till ett lärande som kan omsättas i praktisk handling i vardagen.

OSA-Kompassen»
Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Digi-ronden»
Digitala skyddsronder för bättre digital arbetsmiljö

Chefoskopet»
Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

Bättre möten»
Utveckla kommunikationen

 Fler verktyg hittar ni på Suntarbetslivs webbplats»

Publicerad: 2016-07-13

Senast uppdaterad: 2023-07-06

Dela sidan