Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter inom pension och försäkring

Flera stora och mindre förändringar på pensionsområdet träder i kraft den 1 januari 2023.

Nytt pensionsavtal: AKAP-KR

Från och med 1 januari gäller nya bestämmelser för kollektivavtalad tjänstepension för dig som arbetar inom kommunal sektor. Här har vi samlat information om vad som gäller. 

PA-KFS 09/Sobona Trafik

Du som före årsskiftet 2022/2023 arbetade hos ett företag inom kommunal verksamhet som tillämpade tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09, omfattas från och med 1 januari 2023 av det kommunala avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Samtidigt höjs pensionsavsättningen till pension med 1,5 procent. Läs mer här vad som gäller.

För arbetstagare hos företag som till årsskiftet tillämpar PA-KFS 09 T (Trafik) gäller särskilda övergångsregler åren 2023 och 2024. Läs mer här.

SAP-R: nytt avtal för räddningstjänsten

Centrala parter har tecknat överenskommelse gällande räddningstjänstens särskilda avtalspension, SAP-R. För dig som är anställd före den 1 januari 2023 fortsätter SAP-R som tidigare, men med förbättringar. SAP-R stängs för den som anställs som helt ny inom räddningstjänsten från och med 1 januari 2023. I stället ges ett tillägg på 2 000 kronor per månad under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka. Läs mer om SAP-R här.

Ändrade åldersgränser i trygghetsförsäkringarna för anställda inom kommuner och regioner

Från och med den 1 januari 2023 höjs den övre åldersgränsen för sjukersättning och livränta vid arbetsskada från 65 år till 66 år. Det innebär att du som inte har fyllt 65 år i år och har sjukersättning eller en livränta för arbetsskada får den utbetald till månaden innan du fyller 66 år. Samtidigt höjs den lägsta ålder för att ta ut garantipension från 65 år till 66 år. 

Parterna på kommunal sektor har därför gjort motsvarande förändringar i de kompletterande kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Det innebär att du har fortsatt rätt till:

  • kompletterande ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL till och med månaden innan du fyller 66 år om du är sjuk eller har sjukersättning.
  • inbetalning till din tjänstepension från Avgiftsbefrielseförsäkringen till och med månaden innan de fyller 66 år om du har sjukersättning
  • hel kompletterande livränta vid arbetsskada från trygghetsförsäkring TFA-KL betalas till och med månaden innan du fyller 66 år om du har en arbetsskada. Från 66 år reduceras livräntan till hälften.
Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2023-03-15

Dela sidan