Hoppa till huvudinnehåll

AkademikerAlliansen tecknar krislägesavtal

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer tecknat ett nationellt avtal för krissituationer. Krislägesavtalet kan vid en kris aktiveras redan under sommaren.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Avtalet berör bland andra räddningstjänstpersonal, personal som arbetar med infrastruktur samt vård- och omsorgspersonal.

I samband med de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 aktualiserades ett antal frågor om anställningsvillkor och ersättningar för arbetstagare som arbetade i samband med bränderna. Det blev tydligt att befintliga kollektivavtal är otillräckliga i den här typen av situationer. Parterna bedömde därför att det var nödvändigt att ta fram ett särskilt kollektivavtal som ska gälla vid krislägen.

Med krisläge avses i avtalet en händelse som avviker från det normala, som innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, en region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan, och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

Avtalet är uppdelat så att det kan tillämpas både på arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge och på arbetstagare som redan är anställda hos en kommun eller en region.

 

Följande parter har undertecknat det nationella avtalet för krissituationer:

  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  • Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
  • AkademikerAlliansen
  • Brandmännens Riksförbund

 

Kontakt

Magnus Berg
Ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation

08-480 040 15
kontakt@akademikeralliansen.se

Publicerad: 2019-06-28

Senast uppdaterad: 2019-06-28

Dela sidan