Hoppa till huvudinnehåll

AkademikerAlliansen lämnar yrkanden om lön

AkademikerAlliansen lämnade den 16 september för första gången på många år över yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner gällande löneavtalet. Yrkandena fokuserar på kvalitetshöjande utveckling av avtalet på lokal nivå.

AkademikerAlliansen har i många år drivit förbättringar av löneavtalet. Löneförhandlarna lämnade 2016 till SKR ett inriktningsdokument som fokuserade på att ge centrala parter en mer stödjande, coachande och utvecklande roll för lokal lönebildning. Detta innebär bland annat fokus på ökad kvalitet i den lokala dialogen om långsiktig strategisk lönepolitik, ett mer lättöverskådligt och lättanvänt löneavtal och återkommande utvärderingar av det centrala avtalet.

Detta inriktningsdokument, som antagits av AkademikerAlliansens representantskap, har legat till grund för de yrkanden som nu har överlämnats. Motparten Sveriges Kommuner och Regioner kommer inte lämna yrkanden på löneavtalet i nuläget men kommer att analysera AkademikerAlliansens yrkanden och ställa frågor om dessa vid kommande möten.

AkademikerAlliansen har ett tillsvidareavtal och det finns därför ingen tidspress kring förhandlingarna. Däremot kommer andra fackliga organisationer, t.ex. Vision och Akademikerförbundet SSR, förhandla mot tidsramen 31 oktober. Resultatet av dessa förhandlingar kommer sannolikt att påverka AkademikerAlliansens Avtal och därför ser vi en stor fördel i att agera proaktivt med egna yrkanden.

Publicerad: 2020-09-17

Senast uppdaterad: 2020-09-17

Dela sidan