Hoppa till huvudinnehåll

Nödvändigt kunna göra uppehåll i tjänstepensionen

De fackliga organisationerna och Sveriges Kommuner och Regioner uppmanar regeringen att införa en möjlighet till uppehåll i tjänstepensionsuttaget. Det skulle underlätta kompetensförsörjningen i välfärden.

− Det nuvarande regelverket gör att många som gått i pension tvekar inför att komma tillbaka i arbete trots att de verkligen vill. Regering och riksdag måste göra det möjligt för dessa personer att kunna göra uppehåll i uttaget av tjänstepension. Det är en åtgärd som skulle vara positiv för individen och samtidigt bidra till att stärka bemanningen i välfärdens livsviktiga verksamheter, säger Kristina Hultman, ordförande i AkademikerAlliansens representantskap.

En pensionär som återgår till arbete kan idag göra uppehåll i den allmänna pensionen, men inte i utbetalningen av tjänstepension. Det innebär att skattenivån ökar och att en större del av inkomsten går bort i skatt. För att inte detta ska stå i vägen för fler att återgå till arbete måste inkomstskattelagen ändras så att det blir möjligt att göra uppehåll i uttaget av tjänstepension.

− Självklart borde det finnas samma möjlighet att göra uppehåll i uttaget av tjänstepension som i den allmänna pensionen, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Att underlätta ett förlängt arbetsliv bland anställda i kommuner och regioner bidrar till att trygga välfärdens kompetensförsörjning. Alla åtgärder som bidrar till att säkra bemanningen i välfärdssektorn är nödvändiga eftersom den demografiska utvecklingen visar att arbetskraften inte kommer att räcka till.

− Allt fler väljer att förlänga sitt arbetsliv. Sedan 2010 har antalet anställda i kommuner och regioner som är 65 år eller äldre mer än fördubblats. Att förlänga arbetslivet bidrar, utöver en förbättrad ekonomi för individen, till att minska personalbehoven, säger Magnus Berg.


Fakta

De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med 47 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med 4 procent. I 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen.

I SKR:s rapport Välfärdens kompetensförsörjning framgår att antalet faktiskt sysselsatta dock bara beräknas öka med 169 000 personer. Mer än hälften av dem, 91 000 personer, skulle behövas i välfärden, framför allt i äldreomsorgen. Utöver det beräknas 319 000 medarbetare i välfärden gå i pension under samma period.

Ett förlängt arbetsliv förutsätter att ålder beaktas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, oavsett om det gäller yngre eller äldre medarbetare. Ett livslångt lärande med möjlighet att utbilda och fortbilda sig är också viktigt för att förlänga arbetslivet.

Publicerad: 2023-03-10

Senast uppdaterad: 2023-03-10

Dela sidan