Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte i AkademikerAlliansen

Den 20 april hölls AkademikerAlliansens årsmöte med sedvanlig formalia, presidieval, propositioner och motioner.

Årsberättelse för 2022 och verksamhetsplan för 2023 godkändes, liksom resultat- och balansräkning för 2022 och budget för 2023. En proposition om ändring av organisationens stadgar, i huvudsak redaktionella, gick också igenom, liksom flera beslut kopplade till konfliktmedel.

Valberedningens förslag till presidieposter innebar omval av Kristina Hultman som ordförande i representantskapet på två år och omval av Mats Eriksson som vice ordförande för förhandlingsdelegationen på två år. Ett nyval som vice ordförande i förhandlingsdelegationen på två år blev det också: Jaime Aleite, biträdande förhandlingschef på Akavia. Jaime har tidigare bland annat varit löneförhandlare för AkademikerAlliansen.

Slutligen avtackades Marie Thuresson, som avgick efter sju år som vice ordförande i förhandlingsdelegationen. Ordförande Magnus Berg framhöll i sitt tacktal till Marie hur mycket som har hänt i sektorn och för AkademikerAlliansen under dessa år, och hur drivande och viktig Marie har varit i den utvecklingen. Än en gång, vårt varmaste tack till Marie!

Publicerad: 2023-05-02

Senast uppdaterad: 2023-05-02

Dela sidan