Hoppa till huvudinnehåll

Akademiker i kommuner och regioner kräver mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling

AkademikerAlliansens medlemmar har en nyckelkompetens för att kunna uppfylla och utveckla sektorns samhällsuppdrag. Det menar Akademikeralliansen som nu har lämnat över sina avtalskrav till arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

Att kunna rekrytera dessa nyckelgrupper till sektorn är en förutsättning för att klara det stora kompetensförsörjningsbehovet. Anställningsvillkoren måste anpassas för att sektorn ska vara konkurrenskraftig och kunna locka medarbetare att satsa på en längre karriär. 

Övergripande vill vi att:

 • Akademisk kompetens ska utvecklas och värdesättas 
 • Akademiker ska ha tydliga löneprocesser
 • Akademiker ska ha trygga anställningar
 • Akademiker ska kunna påverka sina villkor
 • Akademiker ska ha förutsättningar för återhämtning
 • Akademiker ska ha förutsättning att kunna utöva gott ledarskap

För att uppnå våra övergripande mål yrkar vi bland annat på

 • Att det tydligt framgår i avtalet att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för kompetensutveckling. Detta är något som ingår i återkommande utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef och som formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
 • att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.
 • att grundregeln om rätten till tillsvidareanställningar behöver förstärkas samtidigt som rätten till olika löneutfyllnader behöver moderniseras. 
 • att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort. 
 • att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.
 • att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.
 • att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.

 

Läs hela yrkandeinriktningen här.

Publicerad: 2024-02-01

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Dela sidan