Hoppa till huvudinnehåll

Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 infördes EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation – GDPR. Reglerna i GDPR kompletteras av en svensk lag (2018:218). Bestämmelserna kring dataskydd påverkar även facklig verksamhet, inte minst då fackligt medlemskap enligt GDPR anses vara en känslig personuppgift. Det är viktigt att du som lokalfacklig företrädare vet hur du får behandla personuppgifter.

I det dokument som du finner på denna sida återfinns information och instruktioner för personuppgiftsbehandling du som förtroendevald måste ta del av och följa när personuppgifter behandlas i den lokalfackliga föreningen. Inom ramen för den lokalfackliga föreningen, AkademikerAlliansföreningen, behandlas personuppgifter om medlemmar såväl i Kontaktförbundet som medlemmar i andra Sacoförbund som deltar i samarbetet inom Akademikeralliansen.

GDPR är tillämplig på behandling av personuppgifter. För att man ska kunna veta om en aktivitet omfattas av GDPR behöver man veta om informationen man behandlar är att anses som en personuppgift och om aktiviteten man utför är att anses som en behandling.

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt går att knyta till en individ. Det är en väldigt vid definition, vilket innebär att e-postadresser, namn, personnummer, IP-adresser, telefonnummer, bilder och i stort sett alla uppgifter som går att knyta till en nu levande individ omfattas.

Även vad som utgör behandling är väldigt vitt definierat i GDPR. Så fort du exempelvis lagrar, överför, sorterar, antecknar, bearbetar, ändrar, inhämtar, sprider eller tillhandahåller personuppgifter så utgör det behandling. Utgå för säkerhets skull från att allt du gör utgör behandling i GDPRs mening.

Publicerad: 2022-08-03

Senast uppdaterad: 2022-08-03

Dela artikeln