Hoppa till huvudinnehåll

Krigs- och beredskapsavtalet har uppdaterats

Parterna i kommun- och regionsektorn har uppdaterat kollektivavtalet för krigs- och beredskapstillstånd, KB-avtalet.

Omvärldsläget har medfört att de fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna SKR och Sobona såg ett behov av att uppdatera avtalet för krigs- och beredskapstillstånd. Coronapandemi, krig i Europa och en svensk NATO-ansökan har på kort tid förändrat synen på Sveriges försvars- och beredskapsförmåga. Med hänsyn till totalförsvarets och folkförsörjningens behov i händelse av krig har parterna i välfärdssektorn uppdaterat kollektivavtalet för krigs- eller beredskapstillstånd.

Uppdateringen av avtalet för krigs- och beredskapstillstånd handlar främst om att även arbetsgivarorganisationen Sobona och fackförbundet Brandmännens Riksförbund omfattas av avtalet.

Det uppdaterade KB-avtalet gäller från och med 1 juli 2022. KB-avtalet ska tillämpas under samma tid som arbetsrättslig beredskapslag (SFS 1987:1262) eller från tidpunkt de centrala parterna överenskommer. Avtalet gäller i berörda frågor oavsett vad som annars följer av centrala eller lokala kollektivavtal.

Publicerad: 2022-06-27

Senast uppdaterad: 2022-06-27

Dela sidan