Hoppa till huvudinnehåll

Omställning och ändrad arbetsrätt

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga parter i kommun-regionsektorn skrivit en debattartikel för att berätta om det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR. Avtalet blir extra viktigt i ljuset av den utredning om "en moderniserad arbetsrätt" som släpptes den 1 juni.

Flera genomgripande händelser visar på hur viktigt det nya avtalet är, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Corona-pandemin har visat hur snabbt saker kan förändras i samhället och på arbetsmarknaden och då behövs skickliga organisationer som Omställningsfonden, som inte bara har mycket hög framgångsgrad vad gäller att få uppsagda till nya sysselsättningar, utan också genom det nya avtalet kan jobba aktivt med förebyggande insatser där kommuner, regioner och kommunala företag kan få hjälp med identifierade omställningsbehov. Att detta har varit en verksamhet på prov de senaste åren gör också att Omställningsfondens duktiga kansli redan vid starten av det nya avtalet har en erfarenhet av att jobba förebyggande. Detta ser vi parter blir ett framgångsrecept för att säkra det stora rekryteringsbehovet till sektorn.

En annan faktor som spelar in är utredningen om en moderniserad arbetsrätt, som lämnades in till regeringen av utredaren Gudmund Toijer den 1 juni. Från fackligt håll ser vi med stor oro på obalansen i de förändringar som utredningen föreslår, säger Magnus Berg. Direktiven gick ut på att behålla balansen mellan arbetsmarknadens parter, men tyvärr är de förändringar som är till arbetsgivarsidans fördel mycket mer konkreta än t.ex. den lagstiftning om arbetsgivares skyldighet att ge kompetensutveckling som föreslås. Jag tror i praktiken att den kommer vara ganska tandlös, och tycker att vi parter på kommunal sektor har tagit hand om detta mycket bättre i vårt nya avtal. 

Magnus Berg avslutar: Eftersom utredningen inte föreslår någon ändring i parternas möjligheter att avtala om egna regler i kollektivavtal så kommer förslaget, om det skulle genomföras, inte att få fullt genomslag i kommuner och regioner. Vissa regler, t.ex. det försämrade skyddet mot uppsägningar och möjligheten att ogiltigförklara en osaklig uppsägning, kan på sikt påverka även vår sektor. Det ligger nu ett stort ansvar på parterna i privat sektor att komma fram till något bättre och mer balanserat i sina förhandlingar. De får gärna ta inspiration av vårt avtal. 

Publicerad: 2020-06-10

Senast uppdaterad: 2020-06-10

Dela sidan