Hoppa till huvudinnehåll

Särskild AGS-KL-förmån upphör att gälla 1 oktober

Den Särskilda AGS-KL-förmånen som funnits för anställda i kommuner och regioner, upphör att gälla från och med 1 oktober 2022. Förändringen är en del av den stora överenskommelse som slöts av centrala parter på kommun- och regionsektorn i december 2021 som bland annat rörde omställning och tjänstepension.

Särskild AGS-KL-förmån är en försäkringsförmån som betalats ut av försäkringsbolaget Afa under vissa förutsättningar när Försäkringskassan efter dag 180 i sjukperioden fattat beslut om att inte längre utge sjukpenning på grund av att den försäkrade bedöms kunna utföra ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Denna försäkringsförmån upphör således från och med 1 oktober 2022. Det gäller endast försäkringsfall som inträffat efter den sista september 2022. För försäkringsfall som inträffat före den 1 oktober gäller försäkringen enligt nuvarande villkor. Det avgörande datumet är från vilket dag Försäkringskassans beslut om att inte längre betala sjukpenning. Påbörjad utbetalning fortsätter och redan beviljad ersättning betalas ut som längst i 180 dagar enligt gällande villkor. Även ansökan om ersättning kan göras efter den 1 oktober till Afa om försäkringsfallet inträffat före den 1 oktober och betalas ut under förutsättning att ersättning beviljats av Afa.

Publicerad: 2022-09-29

Senast uppdaterad: 2022-09-29

Dela sidan