Hoppa till huvudinnehåll

Uppdaterat krislägesavtal antaget

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fackförbund i kommun- och regionsektorn förhandlat med arbetsgivarparterna SKR och Sobona om ett ändrat krislägesavtal. Förhandlingarna slutfördes under onsdagen den 9 juni. AkademikerAlliansens representantskap fattade formellt beslut om att anta avtalet den 16 juni. Avtalet träder i kraft den 1 juli.

I det uppdaterade krislägesavtalet är tiden en arbetstagare kan gå på avtalet begränsad till högst åtta veckor. Efter åtta veckor inträder en karensperiod under vilken individen inte ska gå på avtalet. En förlängning kan endast ske om det är absolut nödvändigt att anvisa just den enskilda medarbetaren. Vid en förlängning efter åtta veckor får anvisningstiden vara högst två veckor i taget.

- Det ursprungliga krislägesavtalet togs fram för kortare, intensiva kriser, och var inte tänkt för långvariga pandemier, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Den uppdatering som nu har gjorts är därför ett bra steg för ett avtal anpassat till den nuvarande krisen, och till kommande liknande kriser.

Ersättningarna och tiden för återhämtning höjs i det uppdaterade avtalet. Krisersättningen höjs från 120 till 130 procent, vilket ger en ersättning på 230 procent av lönen per timme. Ersättningen vid uttag av särskild nödfallsövertid höjs från 150 till 180 procent, vilket ger en ersättning på 280 procent av lönen per timme. Tiden för återhämtning efter sista arbetspasset på krislägesavtalet utökas från 24 timmar till 36 timmar.

- AkademikerAlliansens medlemmar har inte varit berörda av krislägesavtalet under pandemin i samma utsträckning som vissa andra förbund, men vissa professioner, som fysioterapeuter och arbetsterapeuter, har omfattats av aktiveringar och jobbat nära eller i IVA-verksamheter, säger Magnus Berg. De förbättringar som skett, t.ex. gällande vila och återhämtning, har därför varit viktiga även för oss.

Under pandemin har krislägesavtalet varit aktiverat i tio regioner, och är just nu aktiverat i tre regioner.

 

Kontakt vid frågor:
Magnus Berg, ordförande i förhandlingsdelegationen
kontakt@akademikeralliansen.se

Publicerad: 2021-06-10

Senast uppdaterad: 2021-06-10

Dela sidan