Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsförhandlingar med Sobona

AkademikerAlliansen förhandlar just nu om en ny branschöverenskommelse på Sobonas bransch Trafik. Även om det är ett område där AkademikerAlliansens förbund har få medlemmar så är det viktigt att det blir goda anställningsvillkor för befintliga medlemmar och för att företagen i branschen ska kunna locka fler akademiker.

Sobona har sex branscher som har särskilda kollektivavtal som skiljer sig från de Sobonamedlemmar som går på samma avtal som SKR:s medlemmar. Dessa kallas branschöverenskommelser och AkademikerAlliansen är part i samtliga sex. Av dessa löper avtalet för bransch Trafik ut sista september 2023. Övriga avtal löper ut sista mars 2024. Därför förhandlar en delegation av förhandlare från AkademikerAlliansen nu med Sobona om förändringar i avtalen. Övriga parter på avtalet är Kommunal och OFR:s förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet (Vision och Akademikerförbundet SSR).

Publicerad: 2023-09-08

Senast uppdaterad: 2023-09-08

Dela sidan