Hoppa till huvudinnehåll

Korttidspermitteringsavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har tecknat ett avtal med de kommunala företagens organisation Sobona om korttidspermittering.

Korttidspermittering eller korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan komma överens med anställda om att dessa under en begränsad tid går ned i arbetstid och lön för att minska företagets kostnader när man drabbats av effekterna av den pågående krisen. Med stöd av Lagen om stöd vid korttidsarbete kan arbetsgivaren få ett statligt stöd som innebär att staten ersätter en del av arbetstagarnas löner. 

För att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare ska kunna få statligt stöd krävs att ett centralt kollektivavtal avseende korttidsarbete finns mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen. Ett sådant avtal har nu AkademikerAlliansen och de övriga fackliga parterna tecknat med Sobona.

 Läs mer om kortttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida.

Publicerad: 2020-04-03

Senast uppdaterad: 2020-04-03

Dela sidan