Hoppa till huvudinnehåll

Ordförande för Arbetstidsnämnden utsedda

Kurt Eriksson och Robert Schön blir oberoende ordförande i centrala parters arbetstidsnämnd. Nämnden ska pröva tolkningsfrågor som rör de nya reglerna för dygnsvila samt dispensärenden.

Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona samt en oberoende ordförande. Ordförande har utslagsröst vid eventuell oenighet. Centrala parter utser sina respektive representanter till nämnden inför varje prövning.

Kurt Eriksson har tidigare varit verksam som fiskal vid Svea hovrätt, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd och chefsjurist hos Medlingsinstitutet. Han har idag uppdrag som ämbetsmannaledamot i Arbetsdomstolen, ledamot i Nämnden mot diskriminering och är sedan 2015 medlare för Medlingsinstitutet. Han har vidare varit särskild utredare och expert i ett flertal statliga utredningar.

Robert Schön har tidigare varit verksam inom svensk basindustri och var under en period vice VD för Industriarbetsgivarna. Han har idag uppdrag som opartisk ordförande inom Industriavtalet, är medlare för Medlingsinstitutet samt ledamot av Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

Det pågår ett arbete med att inrätta ett kansli som ska handlägga de ärenden som ska prövas av arbetstidsnämnden. Centrala parter återkommer med ytterligare information om hur arbetsgivare kan begära dispens och från vilken tidpunkt samt vilka krav som ställs på underlaget vid en begäran.

Fakta

Den 1 oktober 2023 samt den 1 februari 2024 ändras reglerna som gäller dygnsvila i kommuner, regioner och kommunala bolag. I samband med överenskommelsen om de nya reglerna för dygnsvila inrättade centrala parter en arbetstidsnämnd. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och principiella frågor, tolkningar och dispensärenden som rör de nya reglerna.

Publicerad: 2023-09-12

Senast uppdaterad: 2023-09-12

Dela sidan