Hoppa till huvudinnehåll

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn. Den nu pågående avtalsrörelsen är ett gyllene tillfälle att göra det, menar AkademikerAlliansen i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag och AkademikerAlliansens 16 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn. Att kunna rekrytera chefer och den stora bredd av specialiserade akademiker som våra förbund organiserar är en förutsättning för att klara det stora kompetensförsörjningsbehovet. 

Dagens utmaning att hitta rätt kompetens kommer troligen att hålla i sig de kommande tio åren. Vid förhandlingsbordet har Sveriges Kommuner och Regioner och de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation Sobona chansen att visa att de tar denna utmaning på allvar. AkademikerAlliansen lämnade ett flertal förslag på attraktiva villkor strax före jul

― Vi vill fortsätta ha långsiktiga villkor och värnar om det tillsvidareavtal som gäller för våra medlemmar. Våra avtal ska göra det möjligt för specialister att få både stabila och individuellt anpassade arbetsvillkor, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Nu hoppas vi på konstruktiva och lösningsfokuserade förhandlingar för att möta kompetensutmaningarna i kommuner, regioner och kommunala företag. 

Anställningsvillkoren i sektorn behöver hålla jämna steg med andra sektorer på arbetsmarknaden. Annars riskerar arbetsgivare i kommuner och regioner att gå miste om viktig spetskompetens. Alla anställda behöver också trygga anställningar och förutsättningar för återhämtning och balans mellan arbete och privatliv. 

Övergripande vill vi att:

 • Akademisk kompetens ska utvecklas och värdesättas 
 • Akademiker ska ha tydliga löneprocesser
 • Akademiker ska ha trygga anställningar
 • Akademiker ska kunna påverka sina villkor
 • Akademiker ska ha förutsättningar för återhämtning
 • Akademiker ska ha förutsättning att kunna utöva gott ledarskap

För att uppnå våra övergripande mål yrkar vi bland annat på:

 • att det tydligt framgår i avtalet att arbetsgivaren ska ge förutsättningar för kompetensutveckling. Detta är något som ingår i återkommande utvecklingssamtal mellan medarbetare och chef och som formuleras i individuella utvecklingsplaner som inkluderar fortbildning.
 • att kvaliteten i lokala löneprocesser höjs genom en förstärkt förhandlingsordning, till exempel genom möjlighet att påkalla central partsgemensam konsultation eller förstärkt lönesamtal.
 • att grundregeln om rätten till tillsvidareanställningar behöver förstärkas samtidigt som rätten till olika löneutfyllnader behöver moderniseras. 
 • att kvalifikationskraven för föräldrapenningtillägget tas bort. 
 • att överenskommelser gällande inlöst rätt till övertidsersättning ska vara uppsägningsbara av båda parter samt att det i anställningsavtalet eller överenskommelsen ska framgå vilket värde som övertiden är inlöst mot.
 • att nattarbetsvillkoren för förbundens medlemmar görs likalydande med andra förbunds avtal.
 • att parterna samverkar kring att skapa ett hållbart arbetsliv för AkademikerAlliansens chefsmedlemmar och att göra det attraktivt att ta på sig ett chefskap.

Länk till debattartikeln i Dagens Samhälle.

Publicerad: 2024-03-12

Senast uppdaterad: 2024-03-12

Dela sidan