Hoppa till huvudinnehåll

Nytt avtal för Sobonas bransch Trafik

AkademikerAlliansen har förhandlat med Sobona om nytt avtal för branschområdet Trafik, och kommit överens om nya avtal från 2023-10-01.

Inom Sobona (en sammanslagning av KFS och Pacta) som organiserar kommunala företag finns ett flertal Branschöverenskommelser (BÖK) med tillhörande Branschbestämmelser (BB). Dessa avtal löper ut 2023-2024 och första avtalet ut för Akademikeralliansen var BÖK Trafik. Övriga parter på avtalet är Kommunal och AKV (Akademikerförbundet SSR och Vision).

Förhandlingarna avslutades  den 29 september och AkademikerAlliansens beslutande organ, representantskapet, sade ja till nytt avtal den 5 oktober. Vår bedömning är att vi fick ett väl balanserat avtal med ett flertal saker som tillgodoser Akademikeralliansens yrkanden.

I korthet resulterade förhandlingarna i följande förändringar i avtalen inom BÖK Trafik:

  • Ett förtydligande gällande enskilda angelägenheter i likhet med skrivningen i övriga BÖKar.
  • En förändring gällande dygnsvila där den kompenserade ledigheten är betald.
  • Att särskilda ersättningar räknas upp i enlighet med märket.
  • Att personer som har hel graviditetspenning och blir uppsagd på grund av arbetsbrist åtnjuter samma skydd som en person som är föräldraledig.
  • Att ansökan om föräldraledighet i samband med perioden juni-augusti ska göras senast den 1 april om arbetsgivaren anmodar om det senast den 15 mars.
  • Ny typ av lönesättning för medlemmar som går på arbetsmarknadsavtalet ÖFA.
  • Att parterna ska arbeta fram ett nytt statistikavtal.
  • Avtalet är tvåårigt och löper från 2023-10-01 till 2025-09-30.
Publicerad: 2023-10-06

Senast uppdaterad: 2023-10-06

Dela sidan