Hoppa till huvudinnehåll

Nytt avtal om utbyte av personuppgifter

AkademikerAlliansen har tillsammans andra fackliga parter har träffat överenskommelse om nytt avtal om utbyte av personuppgifter med arbetsgivarföreträdarna SKR och Sobona. Avtalet gäller från och med 2021-12-01 och tillsvidare.

Syftet med avtalet

Syftet med avtalet är att skapa så kallad rättslig förpliktelse enligt GDPR för att uppfylla parternas skyldigheter enligt övriga avtal mellan parterna.

Avtalet är med andra ord framtaget och överenskommet med syfte att uppnå kraven enligt GDPR och då särskilt kraven för utlämnande av den känsliga personuppgiften facklig tillhörighet. Detta samtidigt som avtalet ska följa det som är parternas skyldigheter med de utbyten av personuppgifter om facklig tillhörighet som gäller enligt övriga mellan parterna gällande kollektivavtal.

 

De avtal som berörs

I avtalet har enbart de situationer tagits upp där parterna bedömt att befintliga avtal behöver stärkas upp gentemot GDPR.

De avtal detta gäller är:

  • avtalet AFF 76/LAFF 76 och frågan om beräkning av facklig tid,
  • samtliga avtal som utgår från att lokala parter i samband med löneöversyn ska utlämna listor som innehåller information om facklig tillhörighet. Det vill säga, det rör sig inte enbart om Löneavtal, bilaga 1 enligt HÖK utan även Löneavtal enligt Branschöverenskommelse (BÖK) tecknad av Sobona,
  • statistikavtalet SÖK T.

 

Avtalet förändrar inte de rutiner som har gällt vid exempelvis lokala lönerevisioner, utan är tänkt att göra dessa kompatibla med GDPR.

Parterna har också enats om ett partsgemensamt arbete om att se över möjligheterna till en förbättrad teknisk lösning för samkörning av personuppgifter. Ambitionen är en ny förbättrad teknisk lösning som potentiellt skulle kunna innebära samkörning oftare än en gång per år och minskad överskottsinformation.

 

Hur lokala parters utbyten ska gå till i samband med löneöversyn

Enligt § 4 i avtalet framgår det att i samband med löneöversyn:

  • ska arbetsgivaren begära ut lista från berörda fackförbund. För förbunden i AkademikerAlliansen hanteras listorna av Sacos kansli, dit arbetsgivarna ska vända sig för att få listor, helt enligt tidigare rutiner.
  • Fackförbundet i fråga ska sedan lämna ut lista med personnummer och facklig tillhörighet över de personer som fackförbundet har kännedom om är anställda hos arbetsgivaren.
  • Därefter ska arbetsgivaren påföra uppgift om lön före löneöversyn och andra relevanta upggifter och skicka tillbaka till fackförbundet.
Publicerad: 2022-01-17

Senast uppdaterad: 2022-02-14

Dela sidan