Hoppa till huvudinnehåll

Nya kollektivavtal klara för fem branscher inom kommunala företag

AkademikerAlliansen har förhandlat klart med Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation – om nya kollektivavtal för branscherna besöksnäring och kulturarv, energi, fastigheter, flygplatser samt vatten och miljö. De nya avtalen gäller från den första april.

Inom Sobona, som organiserar kommunala företag, finns ett flertal branschöverenskommelser med tillhörande branschbestämmelser. Dessa avtal löpte ut den 31 mars. AkademikerAlliansen som består av 16 fackförbund inom Saco har tillsammans med AKV (Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Vision) förhandlat dessa avtal nu under våren.

Redan i januari växlade parterna avtalskrav med varandra. AkademikerAlliansen yrkade bland annat på en positiv livslöneutveckling och ett hållbart arbetsliv.

Förhandlingarna avslutades den 4 april och AkademikerAlliansen sade ja till nya avtal samma dag.

– Vår bedömning är att vi trots ettåriga avtal har förhandlat fram väl balanserade överenskommelser med ett flertal delar som tillgodoser våra yrkanden, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Avtalen är fortsatt utan angivna utrymmen för löneökningstakt, men särskilda ersättningar, till exempel OB, följer värdet av de avtal som tecknats inom exportindustrin, det så kallade märket.

 

I korthet resulterade förhandlingarna i följande förändringar i avtalen:

  • Att särskilda ersättningar räknas upp i enlighet med märket inom industrin.
  • Anställda får i flertalet branschöverenskommelser behålla ersättning för beredskap under aktivt arbete
  • Förändringar kopplat till medarbetarens rätt till dygnsvila där den kompenserade ledigheten är betald.
  • Ett förtydligande gällande enskilda angelägenheter.
  • Att personer som har hel graviditetspenning och blir uppsagda på grund av arbetsbrist åtnjuter längre och samma skydd som en person som är föräldraledig.
  • Att ansökan om föräldraledighet i samband med perioden juni-augusti ska göras senast den 1 april om arbetsgivaren begär det senast den 15 mars.
  • Ny anställningsform för studenter i branscherna besöksnäring och kulturarv.
  • Att parterna tecknar ett nytt statistikavtal med förbättrade att följa upp medlemmars löneutveckling.
  • Avtalen är ettåriga och löper från 2024–04–01 till 2025–03–31.

 

 

Fakta AkademikerAlliansen

·      AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

·      AkademikerAlliansen driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona som motparter.

·      AkademikerAlliansen tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

·      Om AkademikerAlliansen | (saco.se)

 

Fakta Sobona:

·      Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. 

·      Sobona har 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom 11 branscher.

·      Deras övergripande uppdrag är att teckna kollektivavtal, stödja medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor och opinionsbilda. 

·      Om Sobona

 

Avtalsförhandlingar inledda med Sobona | AkademikerAlliansen (saco.se)

”Akademikeralliansen vill se en hållbar arbetsmiljö” (dagenssamhalle.se)

De fullständiga yrkandena AkademikerAlliansens inriktning, avtalsrörelsen 2024 till Sobona

Publicerad: 2024-04-05

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Dela sidan