Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör en AkademikerAlliansförening?

På kommunnivå kan AkademikerAlliansen arbeta med en mängd olika frågor. Det är upp till varje förbund att välja vilka frågor man vill samarbeta kring. Vilka frågor föreningen ska arbeta med ska framgå av det lokala samarbetsavtal som tecknas mellan de förbund som är med och bildar föreningen.

En förening kan välja att samarbeta kring följande frågor:

Individärenden

Föreningen kan lämna råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som uppkommer på arbetsplatsen. I frågor som direkt berör en enskild medlems anställningstrygghet såsom uppsägning eller omplacering bör alltid medlemmens eget förbund kontaktas. Chefsfrågor ska normalt hanteras av medlemsförbundens centrala ombudsmän.

Löner 

Föreningen kan besluta sig för att gemensamt arbeta med den årliga löneöversynen och andra lönefrågor som kan uppstå med anledningen av omorganisationer etc.

Lokala kollektivavtal

Föreningen kan delta i förhandling av lokala kollektivavtal i frågor som inte får långsiktiga konsekvenser för medlemmarna, exempelvis ettåriga avtal om att byta semesterdagstillägg mot semester, flextid mm. Föreningarna kan inte förhandla kollektivavtal som kan få långvariga konsekvenser för en enskild medlem/medlemmarna, exempelvis växling lön/pension och undantag från LAS. Tecknandet av lokala kollektivavtal görs av respektive förbund. Det står förbunden fritt att lämna fullmakt till lokal företrädare i föreningen som ger dessa ett längre gående mandat.

Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöfrågorna ingår som en naturlig del i det fackliga uppdraget. Om det inte finns skyddsombud som är utsedda av Saco kan dessa utses av de AkademikerAlliansföreningen.

Medlemsvård/medlemsrekrytering 

Föreningen ska jobba med medlemsvård och genom sin verksamhet främja medlemsrekryteringen till AkademikerAlliansens medlemsförbund.

 

Publicerad: 2018-09-25

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Dela sidan