Hoppa till huvudinnehåll

Överläggning om olovliga stridsåtgärder

Problemen inom förlossningsvården de senaste veckorna har varit i stort medialt fokus. AkademikerAlliansens medlemmar är mycket berörda av detta, men organisationens tydliga syn är att problemen måste hanteras av lokala parter, fack och arbetsgivare, som tar sitt ansvar fullt ut. Det är inte tillåtet att arbetstagare i organiserad form utövar påtryckning på arbetsgivare för att ställa krav på högre lön och villkorsförbättringar under tid då kollektivavtal gäller.

AkademikerAlliansen har den 11 november kallats till överläggning av arbetsgivarparterna SKR och Sobona, angående situationen med barnmorskor i Region Stockholm. Även Vårdförbundet var kallade till överläggningen, som gällde brott mot fredsplikten, då arbetsgivarparterna anser att det förekommit olovliga stridsåtgärder. Om det förekommer olovliga stridsåtgärder har parterna en skyldighet i MBL att verka för dess upphörande.

Samordnade protestaktioner som bryter mot fredsplikten är inte tillåtna och parterna har då en lagstadgad skyldighet att vidta åtgärder för att se till att de upphör. Det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen på arbetsmarknaden och värna den svenska modellen.

Den svenska modellen reglerar ordningen på arbetsmarknaden bygger på att arbetsmarknadens parter träffar kollektivavtal som reglerar löne- och anställningsvillkoren.

När kollektivavtal gäller råder fredsplikt. Då är det förbjudet att vidta stridsåtgärder för att påverka eller förändra gällande avtalsvillkor. Detta är en grundläggande princip för den svenska modellen.

Vi parter har en samsyn kring att frågor om lön och anställningsvillkor ska hanteras i avtalsförhandlingar och inom ramen för det etablerade system som finns på arbetsmarknaden. Avtalsparterna har ett gemensamt ansvar att motverka både felaktig avtalstillämpning och otillåtna stridsåtgärder under avtalstiden.

Otillåtna ageranden från andra intressenter eller initiativ från grupper av anställda i strid med fredsplikten motverkar den svenska modellen och försvårar parternas uppdrag.

Däremot anser AkademikerAlliansen är det oerhört viktigt och nödvändigt att medarbetare i hälso- och sjukvården kan föra fram synpunkter, exempelvis när det gäller arbetsmiljön. Den dialogen kring förlossningsvårdens arbetsmiljö ska föras lokalt i regionerna och behöver förstärkas.

Publicerad: 2021-11-11

Senast uppdaterad: 2021-11-11

Dela sidan