Hoppa till huvudinnehåll

AkademikerAlliansen har hållit årsmöte 2021

Den 22 april höll AkademikerAlliansen sitt årsmöte. Förutom ett antal personalval fanns en större revidering av stadgarna på agendan.

Uppe för val var posten som ordförande i representantskapet och de två posterna som vice ordförande i förhandlingsdelegationen. Representantskapets ordförande, Anitha Wijkström, SRAT, hade avböjt omval och avtackades efter mångåriga gärning i AkademikerAlliansen. Till ny ordförande valdes Kristina Hultman, Sveriges Arbetsterapeuter. Kristina har det senaste året varit vice ordförande och därför skedde ett fyllnadsval där Mikael Hjerne, Fysioterapeuterna, valdes till ny vice ordförande.

Vidare omvaldes förhandlingsdelegationens två vice ordförande, Maria Andrén Bergström, Sveriges Skolledarförbund och Marie Thuresson, Akavia, på två år.

Årsmötet fattade i vanlig ordning beslut om verksamhetsplan och budget m.m, samt beviljade ansvarsfrihet för de båda presidierna i förhandlingsdelegationen och representantskapet. Utöver detta beslutades om en större revidering av stadgarna, där dessa anpassades till den förändrade verklighet som AkademikerAlliansen verkar i.

 

Publicerad: 2021-04-23

Senast uppdaterad: 2021-04-23

Dela sidan