Hoppa till huvudinnehåll

Avtalsförhandlingar inledda med Sobona

AkademikerAlliansen har inlett avtalsrörelsen gällande omförhandling av branschöverenskommelserna (BÖK) för Sobonas branscher; Energi, Vatten och miljö, Fastigheter, Flygplatser, samt Besöksnäring och kulturarv.

Akademiker måste ha en positiv livslöneutveckling och ett hållbart arbetsliv, menar de 16 Sacoförbunden. AkademikerAlliansen betonar att akademiker är en nyckelkompetens för arbetsgivarna som måste värdesättas.

― Det är nödvändigt att akademiker lönesätts utifrån sin individuella prestation på ett tydligare sätt än idag, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. 

Idag är det brist på en rad yrken och professioner som kräver akademisk examen eller specialistkompetens. AkademikerAlliansen menar att en förutsättning för att hitta framtidens medarbetare är att anställda har en hållbar arbetsmiljö, trygga anställningar och goda förutsättningar för återhämtning. 

― Om arbetsgivarna ska kunna konkurrera om nyckelkompetenser behöver anställningsvillkoren för akademiker vara mer flexibla, säger Magnus Berg.

AkademikerAlliansen yrkar därför:

  • Bättre löneavtal med större inflytande för lokala parter
  • Uppräkning av villkoren i avtalen för att följa märket inom industri och andra tecknade avtal
  • Anpassning av bestämmelser för arbetstidsförläggning till gällande lagstiftning
  • Ökat inflytande över de egna villkoren för anställda
  • Tryggare anställningsform för provanställda
  • Förbättrade villkor vid föräldraledighet
  • Samt ett antal mer specifika yrkanden för respektive branschöverenskommelse

Läs de fullständiga yrkanden här.

Fakta:
Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. 
Sobona har 1 100 medlemsföretag med 100 000 medarbetare inom 11 branscher.

Deras övergripande uppdrag är att teckna kollektivavtal, stödja medlemsföretagen i arbetsgivarfrågor och opinionsbilda. 
Se mer: https://sobona.se/om-sobona

Publicerad: 2024-02-01

Senast uppdaterad: 2024-02-01

Dela sidan