Hoppa till huvudinnehåll

AkademikerAlliansen i din kommun

AkademikerAlliansen är en central förhandlingsorganisation på den kommunala och regionkommunala sektorn mellan 16 Sacoanslutna förbund. Idag finns ett stort intresse av att samarbete även lokalt på kommunnivå i form av AkademikerAlliansföreningar. De lokala föreningarna består av medlemmarna till de förbund inom AkademikerAlliansen som frivilligt inom en kommun har intresse av att samarbeta i fackliga frågor. Till skillnad från Saco-råden kan även en AkademikerAlliansförening behandla fackliga frågor utöver enbart samverkan.

Varför en AkademikerAlliansförening?

Ibland finns det kanske inte så många medlemmar per förbund hos en arbetsgivare. Det kanske också saknas redan etablerade samarbeten förbunden emellan. För att vi på ett effektivt och medlemsnära sätt ska kunna tillvarata och bevaka medlemmarnas intressen kan förbunden inom AkademikerAlliansen samarbeta lokalt hos arbetsgivaren. Ett sådant samarbete kan antingen gälla för en hel kommun eller en enskild förvaltning. 

Ett samarbete över förbundsgränserna ökar medlemsnyttan och bidrar till att förbundens röst blir starkare. En förening innebär också att det blir fler som kan dela på arbetsinsatsen och engagera sig i de fackliga frågorna.

Att vara aktiv i en lokalförening ger dig insyn i och inflytande över viktiga händelser hos din arbetsgivare inte bara utifrån samverkan. Ett engagemang i fackliga frågor är också en god merit och en möjlighet att vidga sitt sociala nätverk.

 

Publicerad: 2018-09-25

Senast uppdaterad: 2022-08-03

Dela sidan