Hoppa till huvudinnehåll

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Den 28 mars blev AkademikerAlliansen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona överens om villkoren för drygt 76 000 akademiker som arbetar i kommuner, regioner och kommunala företag. Parterna är överens om en lång rad förändringar och villkor som syftar till att ge akademiker bättre löneprocesser, arbetsmiljö, kompetensutveckling och stärkta möjligheter att påverka enskilda överenskommelser. I överenskommelsen ingår också en satsning som syftar till att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.

― Vi har kommit överens om förändringar som i förlängningen kan ge bättre löneprocesser för akademiker i sektorn, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Jag är särskilt glad för att förhandlingsklimatet varit konstruktivt och lösningsfokuserat. Vårt tillsvidareavtal har stärkts genom tydligare skrivningar och en bättre struktur.

 

AkademikerAlliansen, som består av 16 fackförbund inom Saco, är överens med arbetsgivarparterna om att vidareutveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet om friskfaktorer och starta ett arbete för att särskilt fokusera på chefers arbetsmiljö. Det nya avtalet innebär också skärpta regler för att värdet av en överenskommelse om bortavtalad övertidsersättning ska framgå i individens anställningsavtal. Anställda som jobbar i dygnet-runt-verksamheter får stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid.

― Det är viktigt att vi förstärker arbetsmiljöarbetet för alla våra medlemsgrupper men också fokuserar särskilt på chefers arbetsmiljö, säger Magnus Berg. Chefer behöver ha en hållbar arbetsmiljö för att klara sitt ledaruppdrag och kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Jag är mycket nöjd med att vi lyckats förstärka möjligheterna för individers villkor på flera olika sätt – till exempel när det gäller övertidsersättning och kompetensutveckling.

 

AkademikerAlliansen har lyft fram att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. Nu är parterna överens om att fortsätta arbetet i olika former. En arbetsgrupp ska bildas och få uppdraget att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn. Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska genomföra en grundlig och långsiktig översyn av arbetstidsreglerna. Parterna ska också se över arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten. 

 

Huvudsakliga punkter i AkademikerAlliansen och SKR:s överenskommelse

• Stärkt arbetsmiljöarbete (friskfaktorer) via Suntarbetsliv och Välfärdens partsråd (VPR)
• En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö 

• Stärkta möjligheter till kompetensutveckling när arbetsgivarens ansvar förtydligas
• Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid 

• Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn 
• Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna
• Partsgemensamt arbete för att se över arbetstidsreglerna i räddningstjänsten

• Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning
• Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet
• Fördelar och möjligheter i avtalet ska lyftas fram och göras kända lokalt

• OB-tilläggen höjs i nivå med industrimärket 

 

Kontakt vid frågor
Magnus Berg
Ordförande i förhandlingsdelegationen
kontakt@akademikeralliansen.se

Presskontakt
Patricia Widergren
Opinionsbildare på fackförbundet SRAT 
Telefon: 070 680 43 64

Publicerad: 2024-03-28

Senast uppdaterad: 2024-03-28

Dela sidan