Hoppa till huvudinnehåll

Vad gäller för dig som omfattas av KAP-KL efter årsskiftet 2022/2023?

Anställda som fortsatt omfattas av KAP-KL efter årsskiftet

  • Du som var anställd över årsskiftet med en fast lön som översteg 44 375 kr eller hade ett förmånsbestämt intjänade till ålderspension per den 31 december 2022. I den fasta lönen räknas även fasta lönetillägg men inte rörliga tillägg. Ett förmånsbestämt intjänande förutsätter att du tidigare har haft en lön över brytpunkten 7,5 inkomstbasbelopp som ger rätt till en så kallad livränta per den 31 december 2022. Det gäller även dig som var tjänstledig från din anställning i kommunal sektor, oavsett orsak till tjänstledigheten.

  • Du som avslutat en anställning någon gång under perioden 1 oktober – 31 december2022 med ett förmånsbestämt intjänade – dvs en livränta – i anställning du lämnade och påbörjar ny anställning i sektorn någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023

Möjlighet till eget val av AKAP-KR

Du som kvarstår i KAP-KL på grund av att du har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension kommer under perioden april till maj att få välja om du i stället vill omfattas av AKAP-KR.  Om du väljer att fortsatt omfattas av KAP-KL behöver du inte göra något val. Du fortsätter då att tjäna in till din förmånsbestämda pension enligt KAP-KL.

Om du aktivt väljer AKAP-KR omfattas du av avtalet från 1 januari 2023 och får extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) för de kommande år som årsinkomsten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp fram till 65 års ålder. Observera att för att få rätt till extra pensionsavsättningar ska valet av AKAP-KR ske någon gång under perioden den 1 april – 31 maj 2023.

För dig som inte har rätt att välja AKAP-KR, finns möjlighet till enskild överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare om att omfattas av AKAP-KR istället för KAP-KL.

Du som berörs av denna valmöjlighet kommer att få mer information om att byta till AKAP-KR och hur valprocessen går till i början av april tillsammans med en partsgemensam information från centrala parterna.  

Eftersom ett val av att omfattas av AKAP-KR i stället för KAP-KL kan påverka din framtida pension och att det är dina individuella förutsättningar som t ex löneutveckling och tid i kommunal sektor som avgör vilket val som kan vara mest fördelaktigt för dig är det viktigt att du tar del av den information du kommer att få och att du gör ett noga övervägt val.

Har du en gång valt att gå över till AKAP-KR kan du inte i nuvarande eller framtida anställningar gå tillbaka till KAP-KL.

Om du har flera parallella anställningar samtidigt i kommun- och regionsektorn är huvudregeln att ditt val av AKAP-KR gäller för alla parallella anställningar

Här kan du läsa om skillnaden mellan KAP-KL och AKAP-KR

Här kan du läsa partsgemensam information

Kvar i KAP-KL utan rätt att välja AKAP-KR är du som:

  • är född 1957 eller tidigare
  • till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL
  • beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R)

Du som har sjukersättning eller arbetsskadelivränta – Information om vad som gäller för dig kommer senare.

Vid byte av arbetsgivare

Om du omfattas av KAP-KL även efter årsskiftet 2022/2023 kan du byta arbetsgivare och ändå fortsätta att omfattas av KAP-KL i den nya anställningen. Förutsättningen är att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Det gäller oavsett om du prövar på att arbeta inom annan sektor under den tiden. Det viktiga är att uppehållet mellan de båda anställningarna i kommunal sektor inte överstiger 90 kalenderdagar. 

Om du valt att byta från KAP-KL till AKAP-KR har du fortsatt rätt till extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) även hos den nya arbetsgivaren. Förutsättningen är att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Det gäller oavsett om du prövar på att arbeta inom annan sektor under den tiden. Det viktiga är att uppehållet mellan de båda anställningarna i kommunal sektor inte överstiger 90 kalenderdagar.

*Med kommunal sektor avses kommuner och regioner samt arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal.

Publicerad: 2022-11-25

Senast uppdaterad: 2023-03-27

Dela sidan