Hoppa till huvudinnehåll

AkademikerAlliansen kvarstår i Allmänna Bestämmelser 17

AkademikerAlliansens representantskap beslöt den 18 november att inte anta ett slutbud från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, avseende förändrade allmänna villkor för medlemsförbundens sammanlagt ca 67 000 medlemmar.

Beslutet innebär att medlemmarna i AkademikerAlliansens förbund även fortsättningsvis omfattas av nuvarande villkorsavtal, Allmänna Bestämmelser 17, till skillnad från Sveriges Kommunalarbetarförbund, Akademikerförbundet SSR, Vision samt Sveriges Läkarförbund som alla har tecknat ett nytt kollektivavtal avseende allmänna villkor, AB 20.

Representantskapet har gjort en helhetsbedömning av det bud som presenterats av SKR/Sobona och det beslut som fattades var enhälligt. Det är flera frågor som har varit avgörande för AkademikerAlliansens ställningstagande.

- Vi anser att våra medlemmar får bättre villkor genom att ligga kvar i nuvarande allmänna villkorsavtal, säger Anitha Wijkström, ordförande i AkademikerAlliansens representantskap.

Av central betydelse för beslutet att inte anta SKR:s och Sobonas samlade bud har varit förslaget om införande av en ny tidsbegränsad anställningsform, projektanställning, som kan användas under en period upp till fyra år. Anställningsformen finns inte i Lagen om anställningsskydd och kan innebära privatekonomiska svårigheter för arbetstagaren vid exempelvis ansökan om banklån eller vid bostadssökande.

- AkademikerAlliansen vill minska användande av visstidsanställningar för akademiker inom den kommunala sektorn och våra medlemsförbund kan inte acceptera den anställningsformen, säger Anitha Wijkström.

Inte heller i övrigt har det bud som lämnats innehållit de förändringar för förbundens medlemmar som AkademikerAlliansen har velat se. AkademikerAlliansen vill verka för trygga anställningsformer med attraktiva och konkurrenskraftiga villkor för att Sveriges kommuner, regioner samt kommunala företag ska kunna behålla, utveckla och vårda kompetens från akademikergrupperna. Det innebär till exempel ökade möjligheter att träffa enskilda överenskommelser mellan medarbetare och chef för mer individualiserade villkor liksom ett ökat fokus på ett hållbart arbetsliv genom rätt till kompensationsledighet efter arbete under jour och beredskap.

AkademikerAlliansens yrkanden kvarstår och organisationen arbetar vidare inom ramen för sitt tillsvidareavtal för att öka attraktiviteten för akademiker att verka inom välfärdssektorn.

 

 

Kontakt vid frågor:
Magnus Berg, ordförande i förhandlingsdelegationen
kontakt@akademikeralliansen.se

Publicerad: 2020-11-19

Senast uppdaterad: 2020-11-19

Dela sidan