Hoppa till huvudinnehåll

Handbok för Sacoråd

En vägledning för dig som företräder akademiker inom kommuner och regioner.

Sacoförbunden företräder sina medlemmar utifrån deras professionsgemenskap, det vill säga utbildning och yrke. Det betyder att våra medlemmar återfinns i såväl kommunal som statlig och privat sektor samt i civilsamhället. Inom Saco råder en stor samsyn om att våra medlemmars kompetens är avgörande för verksamhetens resultat och utveckling. Förbunden har med andra ord goda förutsättningar att samarbeta, både på central och lokal nivå.

Som förtroendevald har du ett mycket viktigt uppdrag. Din roll är att representera och föra våra medlemmars talan i frågor som är viktiga inte bara för de enskilda medlemmarna utan också för en sund och effektiv utveckling av de verksamheter vi verkar i, det vill säga det offentliga Sverige.

Syftet med handboken för Sacoråd är att vägleda dig i ditt uppdrag som förtroendevald i ett Sacoråd. Vår förhoppning är du ska få den information, rådgivning och inspiration du behöver för att känna dig trygg och peppad att representera och föra våra medlemmars talan på bästa sätt. Tillsammans gör vi skillnad!

Om du har synpunkter eller funderingar kring innehållet i denna folder är du välkommen att kontakta ditt förbund.

Publicerad: 2018-08-01

Senast uppdaterad: 2018-08-23

Dela sidan