Hoppa till huvudinnehåll

Våra avtal

På denna sida finner du de avtal AkademikerAlliansen har tecknat.

Huvudavtal, allmänna villkor, lön
Kommunala Huvudavtalet, KHA 94
Huvudöverenskommelse, HÖK T (inklusive löneavtalet)
Allmänna bestämmelser, AB i lydelse från 2023-10-01
Avtal om korrigering av preliminär lön, m.m.

Arbetsmiljö och samverkan
Avtal om samverkan och arbetsmiljö / SAM 17
  Kommentar Avtal om samverkan och arbetsmiljö
Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser 2021

Omställning
Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR
  Redogörelsetext till KOM-KR
  Partsgemensamma kommentarer till KOM-KR
  Kriterier för beviljande av förebyggande insatser

Arbetsmarknadsavtal
BAL 16  (Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning)
BEA  (Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser)
Studentmedarbetaravtal
Tekniksprånget (överenskommelse om praktikanställning)

Statistik, Arbetsidentifikation 
Statistikavtal, SÖK T
AID (länk till SKR:s sida med dokument om AID)

Pension och försäkring
KAP-KL (Förmånsbestämd pension)
AKAP-KR (Avgiftsbestämd pension)
Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL istället för KAP-KL samt Partsgemensam information till arbetstagarna

Avtalet försäkrar 2024

Övriga avtal
Krislägesavtal 2019
  Krislägesavtal bilaga 1
  Krislägesavtal bilaga 2
  Krislägesavtal bilaga 3
Uppdaterat krislägesavtal 2021

AFF 76/ LAFF 76 (avtal om fackliga förtroendemän)
Avtal om utbyte av personuppgifter
Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd
TRAKT T
(traktamentesavtal)
Välfärdsavtal

Sobona
Förhandllingsordningsavtal

Branschöverenskommelser
Bransch Besöksnäring och kulturarv
Bransch Energi
Bransch Fastigheter
Bransch Flygplatser
Bransch Trafik
Bransch Vatten och miljö

 

Ej gällande centrala avtal
Samverkansavtal FAS 05 (lokala avtal kopplade till FAS 05 kan fortfarande gälla)
Omställningsavtalet KOM KL

Publicerad: 2016-01-18

Senast uppdaterad: 2023-03-27

Dela sidan