Hoppa till huvudinnehåll

Chef och ledarskap

AkademikerAlliansens chefspolicy ligger till grund för arbetet med chefs- och ledarskapsfrågor både lokalt och centralt. Om punkterna i detta dokument uppfylls är det vår uppfattning att chefer får bättre förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Det påverkar i sin tur alla medarbetares och chefers arbetssituation och arbetsmiljö på ett positivt sätt. Slutligen gör det organisationen inom den kommunala och den landstingskommunala sektorn mer effektiv.

AkademikerAlliansens ställningstaganden i chefs- och ledarskapsfrågor.

antagen på representantskapet den 21 september 2017. 

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund.

AkademikerAlliansens chefspolicy ligger till grund för arbetet med chefs- och ledarskapsfrågor både lokalt och centralt.
Om punkterna i detta dokument uppfylls är det vår uppfattning att chefer får bättre förutsättningar att utöva sitt ledarskap. Det påverkar i sin tur alla medarbetares och chefers arbetssituation och arbetsmiljö på ett positivt sätt. Slutligen gör det organisationen inom den kommunala och den landstingskommunala sektorn mer effektiv.

AkademikerAlliansen anser att alla chefer inom avtalsområdet ska ha ett rimligt antal direkt underställda.
Detta för att:

 • Det ska finnas tid att utöva ledarskapet.
 • Det ska finnas tid för förberedelser och genomförande av lönesamtal/medarbetarsamtal.
 • Alla medarbetare ska känna sig sedda och tagna på allvar. 
 • Minska stressen hos chefer.

AkademikerAlliansen anser att chefstjänster ska vara tillsvidareanställningar och inte bygga på tidsbegränsade förordnanden.
Detta för att:

 • Skapa kontinuitet och långsiktighet, vilket är positiv för verksamhetens kvalitet och utveckling.
 • Skapa trygga anställningsformer för chefer och därigenom tryggare chefer.

AkademikerAlliansen anser att alla chefer ska ha tydliga mandat, tydligt ansvar och goda förutsättningar att bedriva sitt ledarskap.
Med det menar vi:

 • Att det ska finnas tydliga mål för verksamheten.
 • Att det ska finnas en balans mellan ansvar och resurser.
 • Att det ska finnas tillräckliga administrativa stödfunktioner.
 • Att chefer ska ha personal och budgetansvar.
 • Att lönesättande chef ska vara med tidigt i budgetprocessen och därmed öka möjligheten att påverka lönesättningen.
 • Att ett ständigt arbete måste pågå där man tydliggör rollerna mellan politik och verkställighet tydliggörs.

AkademikerAlliansen anser att alla chefer ska ha en kompetensutveckling som rustar dem väl i ett chefskap och ledarskap. 
Därför anser vi att:

 • Alla chefer ska ha en fortbildningsplan.
 • Alla chefer ska få en god utbildning inom:
  -Ledarskap
  -Arbetsmiljö
  -Samtalsmetodik
  -Lön och lönesättning
  -MBL & samverkan
  -Arbetsrätt
  -Avtalskunskap

AkademikerAlliansen anser att chefer ska få möjlighet till mentorskap för att stärka sin roll och utveckla sitt ledarskap
Därför anser vi att:

 • Alla chefer bör ha tillgång till mentor.
 • Mentorskap ska vara obligatoriskt för nya chefer.
 • Att mentorn ska finnas utanför den egna förvaltningen eller motsvarande.

AkademikerAlliansen anser att en akademisk utbildning ska vara meriterande vid tillsättning av tjänster. 
Detta för att de genom sin utbildning:

 • Har god träning i att ta in ny information.
 • Har god erfarenhet av att ifrågasätta och diskutera.
 • Har en vetenskaplig grund att stå på.
 • I många fall har en branschkunskap som underlättar förståelsen för området man arbetar inom.

AkademikerAlliansen anser att lön och villkor ska vara mycket goda för chefer. 
Detta för att:

 • Förbättra möjligheten att rekrytera kompetenta chefer inom offentlig sektor.
 • Ansvar och det extra arbete ledarskapet innebär ska löna sig.

 

Publicerad: 2018-10-12

Senast uppdaterad: 2018-10-12

Dela sidan