Hoppa till huvudinnehåll

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

SKR, Sobona och facken vänder sig nu till regeringen och ber om stöd för att stärka företagshälsovården under coronakrisen. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för hjälp med samtalsstöd och riskbedömningar i arbetsmiljön.

- Möjligheten att snabbt kunna förstärka och utöka företagshälsovårdens uppdrag är nödvändigt för att upprätthålla en god arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet. Med rätt uppdrag och rätt förutsättningar är företagshälsovården en resurs som bidrar till hela samhällets ansträngningar att hantera och bekämpa effekterna av coronaviruset, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 

SKR, Sobona och de centrala fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn har i en hemställan till regeringen föreslagit att företagshälsovårdens uppdrag snabbt utökas och stärks. Regeringen bör inom ramen för utlovade satsningar, kompensera för de merkostnader ett utökat uppdrag till företagshälsovården kan innebära för arbetsgivarna. Dessutom bör eventuella hinder för upphandling av ett sådant förstärkt uppdrag tillfälligt tas bort.

 

Det kan exempelvis handla om att stödja verksamheter att identifiera och hantera arbetsmiljörisker, bland annat genom att stödja chefer i att göra riskbedömningar kopplat till smittrisker. Företagshälsovården är även en effektiv resurs för att förebygga och omhänderta medarbetare som upplever oro och negativ stress i den rådande situationen och skulle kunna möta detta behov, till exempel genom digitala tjänster.

Publicerad: 2020-03-24

Senast uppdaterad: 2020-03-24

Dela sidan