Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Studenterna är Sacos kärna

Saco uppstod under första hälften av 1900-talet, som ett resultat av ett engagemang i studiefinansieringsfrågan bland studenter. SYACO (Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation) bildades 1943. Här presenteras några milstolpar i Sacos historia som byggt den organisation vi är idag.

SYACO drev frågan om akademikernas amorteringsproblem så framgångsrikt att studielånen, med staten som garant, inrättades 1946. Framgången stärkte tanken på att bilda en akademikerorganisation för både studerande och yrkesverksamma. 1947 bildades Saco, då med 18 förbund och 16 000 medlemmar. Förbundens identitet byggde på professionstillhörighet och utbildningsval.

Saco gick ut i sin första stora konflikt 1952 i samband med den så kallade statliga tjänsteförteckningsrevisionen.

Samtidigt gick elva förbund med akademiker över från SR (Statstjänstemännens Riksförbund) till Saco, efter att ha varit dubbelanslutna. Lärarnas Riksförbund var ett av dessa.

1955 inleddes en långvarig konflikt med Stadsförbundet (dåvarande kommunala arbetsgivarorganisationen). Båda konflikterna under 50-talet gällde arbetsgivarens rätt att dra in lönetillägg för medlemmar i organisationer som varslat om eller vidtagit stridsåtgärder. Detta kunde naturligtvis inte accepteras av Sacoförbunden. Till slut enades också parterna om ett avtal utan en sådan klausul.

1966 inträffade en konflikt angående löner för lärarna gentemot Avtalsverket (dåvarande statliga arbetsgivarorganisationen) som kom att utvidgas även till andra grupper inom utbildningsområdet. Saco nådde till slut stora framgångar under denna konflikt.

Detta fick dock Saco betala ett högt pris för under lönerörelsen 1971. Arbetsgivarnas bud blev då mycket lågt och Saco varslade på nytt om strejk. Det resulterade i att arbetsgivarna lockoutade 34 000 Sacoförbundsmedlemmar. Denna konflikt slutade med att riksdagen beslutade om en tvångslag, som innebar att regeringen kunde avbryta pågående konfliktåtgärder.

Under 70-talet fick Sacos medlemmar kraftigt minskade reallöner, med upp till 30 procents försämring.

1975 gick Saco samman med SR och bildade Saco/SR. 1985 formulerades en ny gemensam värdegrund och gemensamma mål för Saco/SR i den så kallade ändamålsparagrafen.

1990 var tiden mogen att återta namnet Saco.

På kongressen 2021 valdes Lärarförbundet in i Saco med 233 000 medlemmar. Den 1 januari 2023 bildades Sveriges Lärare då Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gick ihop till ett förbund. År 2024 består Saco av 21 fackförbund som opinionsbildar, utvecklar och gör skillnad för Sacoförbundens medlemmar, 960 000 akademiker. 

Publicerad: 2014-10-23

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Dela sidan