Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Din tjänstepension

Nio av tio som har anställningar i Sverige får tjänstepension. Tjänstepension är den pension din arbetsgivare betalar in och den bygger oftast på kollektivavtal mellan arbetsgivare och facket. Det finns också arbetsgivare som inte har kollektivavtal men som väljer att ändå betala in tjänstepension för sina anställda. Efter lönen är tjänstepension den största och viktigaste förmånen du har som anställd och som dessutom har stor betydelse för din framtida inkomst som pensionär.

Fackförbund och arbetsgivare har kommit överens om kollektivavtalade tjänstepensioner som ett viktigt komplement till det allmänna pensionssyste­met. Tjänstepensionen ger ett extra pensionsintjänande utöver den allmänna pensionen för den del av lönen som ligger under lönetaket i allmänna pensionssystemet. För den som har lön över taket utgör tjänstepensionen i princip hela intjä­nandet till pension för lönedelar över taket eftersom det all­männa pensionssystemet inte ger någon rätt till pension i den delen.

För många akademiker utgör därför den kollektivavtalade tjänstepensionen en betydande eller till och med större del av den totala inkomsten som pensionär.

Hur stor tjänstepension du får beror främst på din lön och hur många år du arbetar. Det innebär att det inte spelar roll om det är en fast månadslön eller om du har timlön. I många fall är tjänstepensionen en så kallad premiebestämd pension. Det innebär att arbetsgivaren sätter av löpande pensionspremier till en pensionsförsäkring utifrån storleken på din lön. Därför har lönen under hela arbetslivet betydelse för din pension. Premierna fonderas och bygger upp ett kapital till din framtida pension. I de flesta avtal får du också välja vem som ska förvalta din pension. Alternativen du har att välja mellan är noga utvalda av parterna och avgifterna är pressade till mycket förmånliga nivåer. Om du inte vill välja placeras pengarna i det ickevalalternativ som parterna utsett och som är ett bra alternativ med låg avgift. De låga avgifterna gör att det blir mer pengar över till din pension.

Det finns också tjänstepensionsavtal som helt eller delvis innehåller så kallad förmånsbestämd pension. I ett förmånsbestämt system garanteras individen en pension motsvarande en viss andel av slutlönen. Hur stor den andelen blir beror på antalet anställningsår inom avtalet.

Vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av beror på vilken sektor du arbetar i och din ålder. Hör med din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Betalar din arbetsgivare in till en privat tjänstepension får du också oftast ett antal alternativ att välja mellan. Dock kan avgifterna här vara högre.

Tänk på att om du har bytt jobb kan du under ditt arbetsliv ha tjänat in tjänstepension inom olika tjänstepensionsavtal och avtalsområden. Var du tjänat in kan du se om du går in på webbplatsen och e-tjänsten MinPension.

Publicerad: 2024-01-19

Senast uppdaterad: 2024-01-19

Dela sidan