Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sacos EU-arbete

Svenska löntagares villkor och situation påverkas i hög grad av en tilltagande internationalisering och av de lagar och regelverk som EU tar fram.

För att kunna värna om akademikernas situation på en arbetsmarknad i förändring arbetar Saco intensivt med att följa och påverka lagstiftningsprocessen i EU. Det viktigaste är att skydda och utveckla Sveriges unika avtalsbaserade arbetsmarknadsmodell där arbetsgivare och löntagare tillsammans kommer överens om hur saker ska regleras. Eftersom de flesta andra länder reglerar sina arbetsmarknader genom lagstiftning finns det hela tiden en risk att nya lagar på EU-nivå gör de svenska parternas förhandlingsutrymme mindre. Då blir också fackens möjlighet att påverka mindre.

Målsättningar för Sacos EU-arbete

  • Bidra till fortsatt starkt stöd för det svenska EU-medlemskapet.
  • Bidra till sysselsättning och social trygghet, fri handel och rörlighet samt demokratiutveckling i Europa. 
  • Bidra till att Sverige blir en mer aktiv och agendasättande aktör i EU.
  • Bidra till att stärka kollektivavtalsmodeller och det fackliga inflytandet i EU:s medlemsländer och i den sociala dialogen på EU-nivå.*

*Källa: rapport Europastrategi för Saco

Arbetet med att påverka EU:s politik och lagstiftningsförslag sker både på nationell och på EU-nivå. Som en av de sociala parterna i Sverige medverkar Saco i samråd med regeringen, deltar i referens och lämnar remissvar i en mängde frågor som rör EU-initiativ varje år. Mycket av arbetet sker i samverkan med TCO och LO men Saco gör också egna inspel.

I Bryssel påverkar Saco med hjälp av det gemensamma svenska fackliga Brysselkontoret. Brysselkontoret är en viktig länk i påverkanskedjan från Sacoförbundens medlemmar till EU:s politiska processer.

Förutom Brysselkontorets arbete påverkar vi också genom Europafacket, en facklig konfederation med 95 europeiska fackliga federationer som är vår företrädare i den sociala dialogen på EU- nivå. Saco är liksom LO och TCO medlemmar i Europafacket (EFS) och arbetar i olika kommittéer och grupper med att utforma EFS ståndpunkter och arbete.

Aktuella EU-frågor våren 2024

  • Plattformsdirektivet
  • Arbetskraftsinvandring till EU
  • EU-parlamentsvalet

Kontaktperson

Jenny Grensman Utredare med EU-inriktning jenny.grensman@saco.se
Publicerad: 2024-01-09

Senast uppdaterad: 2024-02-29

Dela sidan