Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Så hanterar Saco Studentråd personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Saco studentråd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Deltagande i seminarie, kurs, konferens eller kongress 

Anmälan

När du anmäler dig till seminarier, kurser, konferenser och kongressen kommer dina kontaktuppgifter och andra ändamålsenliga personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan att registreras, sparas och nyttjas för att kunna genomföra eventet.  

Dina kontaktuppgifter sparas också, så länge det är nödvändigt, med ändamålet att kunna skicka dig en inbjudan om att delta på aktuellt event vid ett eventuellt återkommande tillfälle. Du kan när som meddela oss om att du inte önskar vidare inbjudan om eventet. 

Deltagarlista  

Deltagarlista inkluderat namn och kontaktuppgifter kan komma att delas med deltagare på eventet för att kunna erbjuda vidare kontakt och nätverk. Hör av dig till event@saco.se om du inte vill att ditt deltagande ska synas på deltagarlistan. 

Kost och boende

Om du anmäler dig till ett event och i samband med det skickar in uppgifter om allergier/specialkost eller särskilda preferenser om boende samtycker du till att Saco behandlar dessa uppgifter i syfte att beställa lämplig mat och boende till eventet. Vi kommer att radera uppgifterna direkt efter det att eventet har ägt rum. 

Foto, video- och ljud 

På våra event kan vi fotografera, filma eller göra ljudupptagningar. 

Ändamålet är att Saco studentråd i vissa fall har ett intresse av att nå ut till andra intressenter om våra event, dess innehåll och vår verksamhet med relevant information och kunskap om våra arbetsområden. 

Där det erbjuds kommer Saco att informera om att foto, filmning eller ljudupptagning sker vid aktuellt tillfälle. Vi strävar alltid efter att anpassa våra event så att den som inte vill komma med på t.ex. bild ska ha möjlighet att undvika det. 

Information och erbjudande om event

Dina kontaktuppgifter sparas också tills vidare med ändamålet att kunna skicka dig erbjudanden om att delta på andra event som erbjuds via Saco. Du kan enkelt avregistrera dig i mailet om vidare utskick alternativt maila oss på e-postadressen nedan om du inte längre önskar dessa utskick. 

Röstning på kongress

Om du deltar på vår kongress och är röstberättigad behöver vi samla in ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet via vårt röstningssystem som nyttjar BankID.  

Prenumeration på nyhetsbrev

När du beställer prenumeration via Saco studentråds webbplats samtycker du att din e-postadress sparas i ett databasbaserat register som används för att skicka dina prenumerationsbrev. När du avslutar alla dina prenumerationer via webbplatsen så raderas e-postadressen.

Sociala medier 

Sacos studentråd är ansvariga för en del av behandlingen av personuppgifter som sker på våra sidor i sociala medier, men det är alltid respektive plattform som bär det huvudsakliga ansvaret. De insamlade uppgifterna lagras i USA.

Facebook, LinkedIn, Youtube och Instagram 

Gällande ansvar enligt dataskyddslagstiftning så är vi personuppgiftsansvariga för den aktivitet som sker på våra sidor på dessa plattformar. Detta ansvar omfattar de inlägg vi publicerar samt för andra användares publiceringar på våra sidor. 

Vårt ansvar är primärt att tillse att vi informerar enskilda om vår personuppgiftsbehandling på våra sidor, att vi modererar och tar bort sådana kommentarer som strider mot lag samt ser till att bemöta förfrågningar från enskilda vars personuppgifter behandlas på någon av våra sidor. 

Vi ansvarar också enligt annan lagstiftning för att moderera och tillse att brottsliga kommentarer inte får finnas kvar på våra sidor. Detta ansvar utövar vi genom att se till att övervaka och moderera våra sidor, och radera allt som är brottsligt. 

X, tidigare Twitter 

Då X inte möjliggör kontroll över andras inlägg, taggningar eller kommentarer på egna inlägg så är vårt ansvar mer begränsat. 

För X-konton är vi endast personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter i våra egna inlägg, men inte för andras inlägg som sänds genom kontot. För sådana inlägg som utgör brott så ansvarar vi bara för de inlägg vi själva skriver och inte sådant som skrivs till oss eller om oss. 

Kommentarer i sociala medier 

Vi på Saco förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att blockera användare som vid upprepade tillfällen inte håller sig till våra förhållningsregler. 

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på våra sidor i sociala medier.

Vilka dina uppgifter kan delas med

Vi kan komma att dela information med tredje part såsom leverantörer. Till exempel konferensanläggningar och systemleverantörer.  

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.  

Saco undviker behandling av personuppgifter utanför EU/EES. Riskbedömning sker samt att det krav ställs på adekvat skyddsnivå.

Dina rättigheter enligt GDPR  

Du har följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen när Saco studentråd behandlar dina personuppgifter: 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig. 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig. 

Rätt att bli raderad 

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter, till exempel bokförings- och skattelagstiftning. 

Om du har gett ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke till behandling. 

Rätt att begära begränsning 

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder sig mot intresseavvägning. Om Saco inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Saco upphöra med behandlingen. 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig och givet att det är tekniskt möjligt.

Har du synpunkter på hur Saco studentråd hanterar dina personuppgifter? 

Om du vill framföra klagomål på hur Saco studentråd hanterar dina personuppgifter ska du i första hand skriva till oss. Beskriv dina synpunkter eller dina klagomål i ett mejl; uppge ditt namn och telefonnummer, eller din mejladress om du föredrar att vi kontaktar dig den vägen. 

Du har också möjlighet att anmäla Saco studentråds personuppgiftshantering till Integritetsskyddsmyndigheten. På deras hemsida finns information om hur du kontaktar dem. 

Kontakta Saco angående dina personuppgifter 

Behöver du hjälp med att hantera dina rättigheter eller har frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på dataskyddsombud@saco.se eller 08-613 48 00, alternativt via post till:
Saco
Dataskyddsansvarig
Box 2206
113 15 Stockholm

Vi kommer att behandla din begäran inom 30 dagar. Vid begäran behöver vi säkerställa din identitet.

Publicerad: 2018-05-23

Senast uppdaterad: 2023-08-31

Dela sidan