Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Skillnad i livslön mellan kvinnor och män

Livslönen för kvinnliga akademiker är i genomsnitt 15,8 procent lägre än för manliga. Det motsvarar 3,7 miljoner kronor efter skatt. På den här sidan kan du se hur stora skillnaderna är inom olika utbildningsgrupper.
Olika kön. Olika lön.
 • Biolog
 • Systemvetare
 • Fysiker
 • Geovetare
 • Kemist
 • Matematisk statistiker
 • Datavetare
 • Arkitekt
 • Civilingenjör
 • Högskoleingenjör
 • Agronom
Livslönen för en är i genomsnitt ca
%
lägre än för en manlig
I kronor motsvarar detta
kr
Så mycket mindre tjänar kvinnor under en livstid (efter skatt)

Beräkningarna baseras på 2021 års löner och regelverk. Livslönen avser en individs samlade livslön mellan 19 och 85 år.

Källa: Livslöner för kvinnliga och manliga akademiker

Sverige brukar rankas som ett av världens mest jämställda länder. Trots det lönar sig arbete olika mycket för kvinnor och män, även med samma utbildningsbakgrund. Störst löneskillnad, 4 miljoner kronor, är det mellan manliga och kvinnliga ekonomer. Stora skillnader finns även mellan kvinnor och män som gått utbildningar till datavetare, jurist, agronom, hortonom och ingenjör. Teologutbildningen är den enda undersökta utbildning där kvinnor har något högre livslön än män.

Att kvinnor har betydligt lägre livslön än män visar att vi har långt kvar till en jämställd arbetsmarknad. Individen kan till viss del påverka sin egen livslön genom sina val vad gäller utbildning, jobb och familj. Men politiker och arbetsgivare, såväl privata som offentliga, har ett mycket stort ansvar för att öka förutsättningarna för jämställda livslöner. 

Så minskar vi löneskillnaden mellan kvinnor och män:

 • Män och kvinnor jobbar i olika sektorer och branscher, trots samma utbildningsbakgrund. Män jobbar till exempel oftare i privat sektor där lönerna är högre än i offentlig sektor. För att minska skillnaden krävs höjda löner inom kvinnodominerade välfärdsyrken.

 • Män är oftare chefer och är överrepresenterade på högre befattningar.
  Det är viktigt att arbetsgivare diskuterar med det lokala facket och gör könsneutrala bedömningar när man tillsätter nya tjänster, och arbetar aktivt för att synliggöra förlegade normer kopplat till chefskap.

 • Snedfördelningen av föräldraledighet, deltid och VAB påverkar kvinnors karriär och löneutveckling negativt. Saco vill införa en tredelad och mer jämställd föräldraförsäkring.

 • Det finns löneskillnader som, med tillgänglig statistik, inte kan förklaras på annat sätt än att de beror på könet. Som arbetsgivare behöver man säkerställa att kvinnors kompetens synliggörs och värderas samt att lönerna är könsneutrala. En förutsättning för det är att ha en fungerande löneprocess. Regelbundna lönesamtal ställer krav på tydliga lönekriterier och bidrar till att minska lönegapet mellan män och kvinnor.
Publicerad: 2021-03-06

Senast uppdaterad: 2024-01-23

Dela sidan