Hoppa till huvudinnehåll
Yrkesliv

Dags för föräldraledighet? 7 användbara råd

Att bli förälder är en stor förändring i livet. Inte minst påverkar föräldraskapet hur vi väljer att arbeta. Men hur ska man tänka om föräldraledighet, deltidsarbete och framtida pension? På den här sidan har vi samlat 7 viktiga råd till dig som ska bli förälder.

1. Alla har rätt till föräldraledighet

Alla föräldrar har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Under tiden har du kvar din anställning och de rättigheter som följer med den. Om du skulle få problem med din anställning i samband med att du vill vara eller är föräldraledig ska du kontakta ditt Sacoförbund.

2. Kollektivavtalet ger föräldralön

Utöver ersättning via den lagstadgade föräldraförsäkringen, den så kallade föräldrapenningen, kan du, om din arbetsgivare har kollektivavtal, få föräldralön eller föräldrapenningtillägg från din arbetsgivare.

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10 % av lönen upp till lönetaket vid tio prisbasbelopp (2024 motsvarar detta 47 750 kronor per månad samt cirka 80–90 % av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön/föräldrapenningtillägg varierar, men oftast från 3 månader upp till hela perioden du är ledig med stöd av föräldraledighetslagen.

Hur många månader med föräldralön du har rätt till och hur mycket föräldralön du kan få beror på hur länge du har varit anställd och vilket kollektivavtal du omfattas av. Ta därför reda på vilket kollektivavtal du omfattas av. Behöver du hjälp att förstå vad som står i ditt kollektivavtal? Kontakta ditt Sacoförbund.

3. Det lönar sig att dela lika

Idag är uttaget av föräldraledighet ofta ojämnt fördelat mellan båda föräldrarna. Till exempel tar män i genomsnitt bara ut en fjärdedel av föräldrapenningdagarna och kvinnor betydligt mer.

Många tror att man tjänar ekonomiskt på att den av föräldrarna som tjänar minst pengar tar ut störst del av föräldraledigheten. Men det stämmer inte. Föräldralönen eller föräldrapenningtillägget, som du har rätt till om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, gör det snarare lönsamt för familjens totala inkomst att dela lika på föräldraledigheten.

De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10 % av lönen under lönetaket vid tio prisbasbelopp (2024 motsvarar detta 47 750 kronor per månad) samt cirka 80–90 % av hela lönen över lönetaket. Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Hör med din arbetsgivare om vilka regler som gäller för föräldralön på din arbetsplats.

4. Lång föräldraledighet ger sämre löneutveckling

Om den ena föräldern tar den största delen av föräldraledigheten och dessutom i högre grad arbetar deltid när barnen är små, är denne borta från arbetsmarknaden under längre tid. Det gör i så fall att den föräldern har sämre löneutveckling och sämre möjligheter att göra karriär. Det kan exemplifieras med Sacos forskning som visar att kvinnors karriärutveckling i princip står i ”stand by-läge” mellan 30–45 års ålder. Under samma period drar männen ifrån lönemässigt. I slutändan resulterar det i att manliga akademikers livslön är omkring 20 % högre än kvinnliga akademikerskvinnors.

En nyckel till ett mer jämställt arbetsliv där båda föräldrarna har lika förutsättningar för karriär- och löneutveckling är därför att dela lika på föräldraledigheten.

5. Förlänga ledigheten utan ersättning

Det är vanligt att föräldrar förlänger sin föräldraledighet genom att ta ut ledighet utan ersättning.  Ledighet utan ersättning påverkar inte bara familjens inkomster här och nu utan kan beroende på vilket kollektivavtal individen omfattas av i värsta fall medföra att inga pensionsinbetalningar alls görs. För att undvika detta är det viktigt att dela även på den obetalda ledigheten för att den ena av föräldrarna inte ska få större negativ påverkan på pensionen. Viktigt är också att ta reda på vilka kollektivavtalade villkor som gäller för den egna arbetsplatsen.

6. Föräldraledighet och deltidsarbete påverkar pensionen

Glöm inte att din inkomst här och nu påverkar din inkomst i framtiden. När man precis har blivit förälder är det mycket att tänka på. Därför är det lätt att glömma bort pensionen.

Enligt Föräldraledighetslagen har du rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år. Många utnyttjar den möjligheten för att man vill ha mer tid med sina barn. Beroende på kollektivavtal påverkas tjänstepensionen dock väldigt olika. I vissa avtal skyddas tjänstepensionen fullt ut medan det i andra avtal kan få betydande negativa effekter på tjänstepensionen.

I Sacos pensionsguide inför föräldraledigheten får du råd och tips med svar på de viktigaste frågorna du bör ställa dig innan du bestämmer hur du ska ta ut din ledighet när du blir förälder.

7. Dubbelarbete leder till ohälsa

Studier visar att den ena parten, oftast kvinnor, fortfarande tar det största ansvaret för hemarbetet. Det finns också ett samband mellan hur föräldrarna delar på föräldraledigheten och hur de senare delar på hemarbetet. Ju mer lika man delar på föräldraledigheten, ju mer lika fördelar man det obetalda arbetet i hemmet under barnens uppväxtår. Det så kallade dubbelarbetet tros vara en av de viktigaste orsakerna till att kvinnor idag är mer sjuka än män och att framför allt den psykiska ohälsan ökar bland kvinnor.

Publicerad: 2015-05-04

Senast uppdaterad: 2024-06-26

Dela sidan