Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

En tredelad föräldraförsäkring

Kvinnor tar fortfarande ut 75 % av föräldraledigheten. Kvinnors högre frånvaro från arbetsmarknaden är en viktig förklaring till skillnaderna i lön och karriär mellan kvinnor och män. Att öka kvinnors närvaro i arbetslivet och att öka männens ansvar för hem och barn är därför en nyckel till ett mer jämställd arbetsliv. Därför vill Saco se en föräldraförsäkring i tre lika delar.

I rapporten En tredelad föräldraförsäkring redovisas hur villkoren för föräldraledighet ser ut idag och hur kvinnor och män fördelar föräldraledighet och ansvar för hem och familj. Rapporten beskriver också vad forskningen säger om effekterna av föräldraledighet samt ger exempel på hur familjens inkomst påverkas under ledigheten beroende på hur man fördelar den mellan sig.

Kvinnors sämre löneutveckling

Kvinnors större frånvaro från arbetsmarknaden, faktisk eller förväntad, i samband med familjebildningen ger kvinnor generellt en sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter, sämre pensioner och större ohälsa. Förutom att kvinnor tar huvuddelen av föräldraledigheten så är det många kvinnor som jobbar deltid under många år när barnen är små. Deltidsarbetet får negativa konsekvenser både för inkomst, löneutveckling och framtida pension. Ojämn fördelning av föräldraledigheten leder också till att arbetsfördelningen i hemmet cementeras vilket ofta innebär att kvinnan tar huvudansvaret för det obetalda arbetet.

Dela lika mest lönsamt

Uppdelningen av föräldrapenningdagar baseras ofta på ekonomiska argument. Men det visar sig vara en myt att det är mest lönsamt att den som tjänar minst är hemma mest. Exemplen i rapporten visar att det mest lönsamma tvärt om ofta är att dela någorlunda lika på föräldraledigheten. Detta beror i huvudsak på den kollektivavtalade föräldralönen som man har rätt till om man omfattas av kollektivavtal. Det finns alltså inga större ekonomiska förluster med att dela lika även om mannen tjänar mer. Däremot finns ekonomiska förluster för kvinnor om de är frånvarande från arbetet under en lång period.

Tredelad föräldraförsäkring

Förvisso är det så att männen har ökat sitt uttag av föräldraledigheten under senare år bland annat som en följd av införandet av den första och andra reserverade månaden i föräldraförsäkringen. Men utvecklingen går långsamt och fördelningen är fortfarande väldigt ojämn. Med den vetskap som finns om effekterna av föräldraledighet och deltidsarbete i samband med familjebildning menar Saco att det behövs en tredelad föräldraförsäkring. Där 130 dagar viks åt vardera föräldern och ytterligare 130 dagar kan delas fritt dem emellan. En nyckel till ett mer jämställt arbetsliv är att öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden.

Kontaktperson

Publicerad: 2015-05-06

Senast uppdaterad: 2015-05-06

Ämne:
Arbetsmarknad,
Socialförsäkringar
Dela sidan