Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Samhällsekonomisk utblick – Perspektiv på AI

Artificiell intelligens (AI) är en teknologi som kommer att förändra arbetsmarknaden och påverka människors vardag. Hur och på vilka sätt är oklart, men digitaliseringen av samhället under de senaste 30 åren visar att ny teknik både tar över arbetsuppgifter och skapar nya. Teknisk utveckling har tidigare gynnat akademiker. Nu anar Sacos experter att AI kommer ge upphov till liknande effekter, men ser också utmaningarna av att AI utvecklas i rekordfart. Hur kommer AI att påverka samhällsekonomin och arbetsmarknaden? Det svarar Lena Granqvist och Håkan Regnér på.

Experterna svarar: 

Vilken effekt har teknisk utveckling på arbetsmarknaden? 

Teknikskiften har genom historien haft stora effekter på arbetsmarknaden, där teknik både tagit och skapat jobb. Ofta har tekniken ersatt slitsamma och monotona arbetsuppgifter, vilket i sin tur har utvecklat både arbetsuppgifterna och arbetsplatserna till det bättre. Teknisk utveckling ökar också efterfrågan på ny kompetens.  

Men trots att teknisk utveckling genom historien har varit positiv, finns det risker att AI skapar en mindre dynamisk och mer polariserad arbetsmarknad. Vissa bedömer att det teknikskifte som nu pågår är unikt och kommer förändra arbetsmarknad och samhälle på helt nya sätt. Det är svårt att förutse effekter och därför är det viktigt att noga följa och analysera införandet av AI. 

Hur påverkar AI den ekonomiska utvecklingen? 

Ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för att utveckla ny teknik, samtidigt som tekniska framsteg bidrar till ekonomisk tillväxt och samhällsförändringar. Den ekonomiska historien visar hur maskiner på olika sätt har utvecklat samhället och förändrat arbetsplatserna till det bättre, vilket gynnat ekonomisk tillväxt. Samtidigt kan AI påverka helt nya grupper på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi och politiker analyserar AI-utvecklingen noggrant, så att den ekonomiska politiken hänger med och hanterar eventuella negativa effekter av AI. 

Ekonomisk tillväxt skapar förutsättningar för att utveckla ny teknik, samtidigt som tekniska framsteg bidrar till ekonomisk tillväxt och samhällsförändringar. 

Kan AI påverka akademikernas arbetsmarknad? 

Redan nu ser vi hur AI förändrar arbetsuppgifter och påverkar många branscher. Det kan medföra nya krav på kompetens och kunnande, samt ökade behov av vidareutbildning och kompetensutveckling. På lite längre sikt kan även efterfrågan på viss typ av högskoleutbildning öka. 

AI-modellerna utvecklas snabbt och blir allt bättre på att själva lära sig saker, resonera och lösa olika typer av problem. Sådana förmågor kan komma till stor nytta på många typer av arbetsplatser inom flera branscher.  

Det är möjligt att AI kommer ha större positiv betydelse för vissa grupper än andra, slå ut viss typ av kompetens och öka efterfrågan på annan. Vissa bedömare tror att AI skiljer sig från andra tekniska framsteg genom att tekniken kan påverka relativt välutbildade yrkesgrupper mer än andra. 

Därför är vidareutbildning, och möjligheten till den, central för att nuvarande och framtida akademiker ska utvecklas med och inte emot AI-utvecklingen.  

Kontaktperson

Publicerad: 2024-04-08

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Ämne:
Rapport,
Samhällsekonomi
Dela sidan