Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Samhällsekonomisk utblick om ekonomiska beslut under osäkerhet

Det ekonomiska läget är mycket osäkert. Inflation, räntehöjningar, krig och det internationella politiska läget påverkar våra beslut. Vi blir försiktiga och sparar mer, investerar mindre och företagen anställer färre. När ekonomin växer långsammare ökar risken för stigande arbetslöshet. Hur påverkas människors och företags beslut av den ekonomiska osäkerheten? Det diskuterar våra experter i nästa utblick och på Sacos konferens Makro 29 augusti.

Experterna svarar:

Hur allvarligt är läget och vilka är de största riskerna för svensk ekonomi?

Det är mycket osäkert läge i ekonomin. Inflationen gör allt dyrare och räntehöjningarna har gjort det kostsamt att låna och investera. Företagen skjuter på viktiga investeringar och människor tvekar att ge sig in på bostadsmarknaden. Översvämningar och extremvärme slår på många delar av samhällsekonomin och det osäkra internationella politiska läget gör att det globala utbudet av varor snabbt kan förändras. Under hösten kommer denna osäkerhet göra att ekonomin går sämre. Arbetslösheten förväntas stiga inom flera branscher.

På vilka sätt påverkas akademikerna privat och i arbetslivet av den ekonomiska osäkerheten?

Många akademiker arbetar i verksamheter som efterfrågas även när samhällsekonomin går lite sämre. Samtidigt gör högskoleutbildning det lättare att byta jobb och med lite extra utbildning komma vidare till nya verksamheter. Men inflationen gör att vår lön inte räcker till lika många varor och tjänster som tidigare. Vissa måste sluta köpa vissa saker och andra måste byta till något alternativ som är billigare. Ränteläget gör det kostsamt att köpa en bostad och dyrare att köpa en större.

Vilka åtgärder krävs för att minska osäkerheten i ekonomin?

Det är viktigt att inflationen kommer ner till Riksbankens målnivå som är två procent. Med en låg inflationstakt blir det lättare för alla att planera sin ekonomi. Det gör också att ränteläget lägger sig på en lite lägre nivå, vilket gör att fler vågar låna för lite mer riskfyllda satsningar. Det är också avgörande att det internationella politiska läget blir mer stabilt genom att kriget tar slut.

Vill du läsa hela skriften om beslut under osäkerhet? Ladda ner rapporten här!

Kontaktperson

Publicerad: 2023-08-24

Senast uppdaterad: 2023-08-24

Ämne:
Samhällsekonomi
Dela sidan