Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Samhällsekonomisk utblick om statsskulden

Statsskulden mäter ett lands finansiella ställning och speglar både tidigare och nuvarande politiska beslut. Sveriges statsskuld är bland de lägsta i Europa. Det har uppnåtts genom att hårdprioritera bland de offentliga utgifterna och hålla dem lägre än inkomsterna. En låg statsskuld är positivt, men betyder att många viktiga satsningar inte blivit av. Samtidigt är behoven stora av investeringar i klimatomställning, energiförsörjning och säkerhet.

Sverige tillhör en grupp av länder i Europa med lägst skuld, cirka 35 procent av BNP.

Experterna svarar:

Hur kan vi hålla statsskulden nere och samtidigt hantera viktiga samhällsutmaningar?

Sveriges strategi att hålla utgifterna lägre än inkomsterna, samt prioritera hårt bland de offentliga utgifterna har skapat problem inom flera delar av offentlig sektor. Med den strategin är det svårt att få fram resurser för viktiga framtidsinvesteringar.

Därför måste vi diskutera budgetreglerna. De svenska statsfinanserna är starka. Vi anser att det nu är angeläget att diskutera hur budgetreglerna kan förändras för att möjliggöra alla nödvändiga satsningar. Offentlig sektor måste stärkas och det behövs investeringar i elektrifieringen av transporter, ökad digitalisering och utvecklingen av kretsloppsekonomin. Sådana satsningar är avgörande för framtida generationer och något som de säkert är villiga att betala för.

Vilka politiska beslut krävs för att öka de offentliga utgifterna?

De nuvarande budgetreglerna tillåter inga större offentliga investeringar. Alla prognoser pekar just nu på att ekonomin krymper 2023 med en mycket svag förbättring 2024 och i ett sådant läge är det motiverat med ökade offentliga satsningar. Statens skatteintäkter ökar när konsumtion och sysselsättning växer. Men det krävs politiska beslut för att öka de offentliga utgifterna och sådana beslut behövs. Politiker måste börja diskutera hur budgetreglerna ska anpassas för att möjliggöra nödvändiga investeringar.

Varför är det viktigt att satsa på utbildning i ett osäkert ekonomiskt läge?

Ökad tillgång till utbildning bidrar på sikt till ökat utbud av välutbildad arbetskraft som förbättrar produktiviteten och underlättar matchningen på arbetsmarknaden. Det är bra för hela samhällets utveckling. Saco pekar på behoven av olika utbildningssatsningar i sitt samhällspolitiska program. Vi anser att det är dags att börja diskutera hur budgetreglerna kan förändras för att möjliggöra alla nödvändiga satsningar. Det är avgörande för Sveriges och Europas framtid.

Vill du läsa hela skriften om statsskulden? Ladda ner rapporten!

Kontaktperson

Publicerad: 2023-04-17

Senast uppdaterad: 2023-04-17

Ämne:
Samhällsekonomi
Dela sidan