Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Samhällsekonomisk utblick om inflation

Inflation innebär en ökning av den allmänna prisnivån och det gör att färre varor och tjänster kan köpas för samma mängd inkomster. Prisnivån har ökat mycket snabbt under året och inverkar på den ekonomiska utvecklingen. I denna utblick diskuterar vi varför det är viktigt för alla att ha koll på vad inflation innebär och att vi har gemensamma skäl att hålla nere inflationstakten.

Experterna svarar:

Varför bör en akademiker ha koll på inflationen?  

Ingen har nog undgått att kriget i Ukraina medfört ökade världsmarknadspriser på bland annat energi, transporter och andra insatsvaror. I september ökade priserna med hela 9,7 procent på årsbasis. Inflationen har inte varit så hög sedan i början på 1990-talet.

Då priserna ökar, har inflationen en direkt effekt på våra hushåll som nu måste se över sina inköp. Desto mer bestående inflationen blir, desto mer måste vi ställa om. Som tur är finns det bra åtgärder och strategier att använda sig av i tuffa ekonomiska tider, vilket presenteras i rapporten.

Andra länder har infört pristak på energi, är det en lösning? 

Pristak är en åtgärd som är ekonomiskt tveksam då det innebär att efterfrågan kommer ligga kvar på den nivå där taket sätts. Dessutom får de som använder mest el störst kompensation, vilket ger små incitament att förändra konsumtionen. Då utbudet av, i det här fallet, el är för litet bör strävan vara att minska konsumtionen. Om konsumtionen av onödigt användande eller hälsofarliga produkter minskar, kan på så vis höga priser sända signaler som leder till långsiktigt positiva förändringar.

Ett höjt kostnadsläge försämrar företagens internationella konkurrenskraft och medför personalnedskärningar, men arbetslöshet innebär i sin tur minskad konsumtion, vilket är negativt för tillväxten.

Hur ska ekonomiska stöd utformas när stora grupper drabbas hårt? 

Många ekonomer anser att det är bättre att låta priset vara och istället rikta stöd till dem som främst behöver det. Men stödet måste vara temporärt för att minimera risken att det byggs upp en förväntan om att staten ska lindra alla prishöjningar och situationer.

Då inflation medför minskad köpkraft, kan den även medföra ökade lönekrav. Historien visar att vi ofta hamnar i en pris-och-lönespiraler som är svår att hejda. Ett höjt kostnadsläge försämrar företagens internationella konkurrenskraft och medför personalnedskärningar, men arbetslöshet innebär i sin tur minskad konsumtion, vilket är negativt för tillväxten.

Det finns således starka skäl att hålla nere inflationstakten. För alla!

Vill du läsa hela skriften om inflation? Ladda ner rapporten! 

Kontaktperson

Publicerad: 2022-11-14

Senast uppdaterad: 2022-11-14

Ämne:
Samhällsekonomi
Dela sidan