Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Samhällsekonomisk utblick om produktivitet

Produktivitet är ett mått på hur effektivt resurser används. Förbättringar betyder att det produceras mer varor och tjänster med samma mängd arbete. Det ger ökade resurser som kan fördelas till arbetskraften i form av högre löner och till ägare av företag som ökade vinster. De kan även investeras i nya verksamheter, bättre fabriker och grönare produktion. Produktivitetsförbättringar är det som skapar ekonomisk tillväxt som i sin tur gör det möjligt att stärka och förbättra hela samhällets utveckling.

Experterna svarar:

Vad är produktivitet?

Det är ett mått på hur effektivt arbete och kapital används i produktionen av varor och tjänster. Det vanligaste måttet på produktivitet är arbetsproduktivitet som brukar mätas som tillväxt i BNP per arbetad timme.  

Det finns inte en faktor som ensamt förklarar produktivitetens utveckling. Istället är det flera faktorer som tillsammans ligger bakom utvecklingen. Faktorerna kan delas in i två grupper: kapital och humankapital. En ny maskin som gör att en person producerar mer är ett exempel hur kapital bidrar till ökad produktivitet. 

Det finns en tredje grupp som ekonomer kallar den totala faktorproduktiviteten (TFP). Den är en restpost och här hamnar faktorer som uppenbart inte kan hänföras till kapital eller arbete. I praktiken kan det handla om faktorer som gör att både kapital och arbete används mer effektivt.   

Hur påverkar produktiviteten samhällsekonomin? 

Produktivitetsförbättringar är en viktig faktor bakom ett lands utveckling som frigör resurser som kan fördelas i ekonomin i form av högre löner, lägre priser eller som mer investeringar. Produktivitetsförbättringar gör det möjligt att öka produktionen utan att öka insatserna och kostnaderna. Därför är produktivitetsförbättringar helt avgörande för ekonomisk tillväxt. 

Hur påverkar produktivitetsförbättringar akademiker? 

Möjligheterna att utveckla och förbättra det arbeta som utförs beror av många faktorer. Vissa miljöer är mer innovativa än andra och vissa verksamheter lättare att utveckla än andra. Bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor kan göra att fler anställda anstränger sig mer, tar större ansvar för resultaten och arbetet organiseras mer effektivt. De kan också förbättra samarbetet på arbetsplatsen och bidra till minskad frånvaro. Med bra villkor orkar vi också arbeta längre upp i åldrarna.  

Kompetensutveckling, fort- och vidareutbildning gör det möjligt att upprätthålla hög produktivitet genom hela arbetslivet. Utbildningssystemets dimensionering och utbildningens kvalitet är därför viktiga för produktivitetstillväxten.  

Vill du läsa hela skriften om produktivitet? Ladda ner rapporten här!

Kontaktperson

Publicerad: 2023-10-26

Senast uppdaterad: 2023-10-26

Ämne:
Samhällsekonomi
Dela sidan