Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

AI och akademiker

Undersökningen AI och akademiker som Novus gjort på uppdrag av Saco visar att en stor del av akademikerna har en positiv inställning till en framtida användning av AI i arbetslivet. Framförallt ser de fördelar som effektiviseringar och att AI-baserade beslut kan bli mindre styrda av förutfattade meningar. Möjliga orosmoment av AI på arbetsplatsen är om man gör sig beroende av AI så att det urholkar den egna kunskapen. Få akademiker känner oro för att AI kommer ta över deras arbetsuppgifter.

Foto: pixabay.com

Tre av fyra akademiker känner sig inte bekväma med att AI används för att fatta beslut om dem i arbetsrelaterade situationer som rekrytering, prestationsbedömningar eller omplacering eller uppsägning.

För mer trygghet vid användning av AI på arbetsplatsen anser akademiker att bland annat mänsklig tillsyn, regelbundna riskanalyser och kvalitetsutvärderingar och transparens om AI-system är särskilt viktigt.

I dagsläget har 13 procent av akademikerna fått något slags utbildning kopplad till AI inom ramen för sitt yrkesliv. Av de akademiker som inte har deltagit i någon utbildning säger 49 procent att de skulle vilja eller att de ser ett behov av utbildning kopplat till AI.

Saco identifierar fyra områden

Saco har identifierat fyra områden som behöver utvecklas för att användning av AI i arbetslivet ska bli så bra, säker och effektiv som möjligt för akademiker:

  • Ändamålsenlig AI: Tala med professionerna. Medarbetarna känner till verksamhetens utmaningar och behov och vet om AI kan vara en lösning och i så fall hur.
  • Utbildning och kompetensutveckling: Akademiker måste få tillgång till relevant utbildning och kompetensutveckling i teknikskiftet.
  • Rättssäker och ansvarsfull användning av AI: Det förutsätter att det finns en transparens och förklarbarhet, bakom ett AI-baserat beslut.
  • Medbestämmande: AI är inte enbart en IT-fråga utan en fråga som påverkar hela arbetsplatsen. Fackliga organisationer måste involveras i diskussioner och beslut kring AI-system.

Läs mer i Sacos debattartikel: Ai-revolutionen kräver utbildning och fackligt inflytande.

 

Publicerad: 2023-11-09

Senast uppdaterad: 2023-11-09

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan