Hoppa till huvudinnehåll

Om SACO på Region Gotland

                              SACO 2024

I januari 2024 har Sacorådet i Region Gotland 13 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de är yrkes- och examensgrupper, t.ex. arbetsterapeuter, arkitekter, bibliotekarier, ekonomer, ingenjörer, jurister, lärare, naturvetare, fysioterapeuter, socionomer, förvaltare, läkare, tandhygienister.
Totalt är vi ca: 1 865 medlemmar vid årets början. 

Bland Sacos förbund finns många av kunskapssamhällets viktigaste yrken. Det är utbildningen som är grunden för deras insatser. Saco är kunskapsbärarnas organisation. Saco arbetar för ett samhälle som sätter kunskapen i centrum – för att höja medborgarnas välstånd, men också för att berika människornas vardag och stärka demokratins institutioner. 

Vägen dit går via ett väl fungerande utbildningssystem och ett arbetsliv som tar vara på människors kunskaper och erfarenheter. Utbildning ska löna sig, människor ska ha ork och lust att arbeta länge.

Sacorådet planerar att sammanträda två gånger under 2024 utöver årsmötet.

 

SACO Arbetsutskottet (AU)

Består av: Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Naturvetarna och läkarförbundet och Sveriges lärare.

Arbetsutskottet planerar att hålla möten 7-8 gånger under kommande år. Delar av AU är fackligt arbetande med förhandlingar och administration motsvarande 85-90 % fast facklig tid i sin nuvarande konstitution. Under 2018 är det flera personer som delar på den fasta fackliga tiden, ordföranden, vice ordföranden, ledamot och facklig sekreterare. Utöver dessa så finns vissa förbund som hanterar sin fasta tid själva.

 

Utbildning och sammankomster 

 • Vi planerar att ha Samverkansutbildning/Arbetsmiljöutbildning/Utbildning i grundläggande arbetsrätt för samverkansledamöter och övriga  förtroendevalda.
 • Vi planerar att ha återkommande träffar, minst en, för samtliga Sacoförbund.
 • Stötta samtliga förbund i arbetsmiljöfrågor genom ett gemensamt huvudskyddsombud
 • Representera Sacoförbunden i Centrala Samverkanskommittén(CSK)
 • Samordna Sacoförbundens medverkan i förvaltningarnas samverkansorganisation
 • Delta i tvärfackligt arbete tillsammans med TCO och LO
 • Delta i gemensamma frågor gentemot Regionstyrelsen i exempelvis förhandlingsfrågor, personaltillsättningar och budget.
 • Under hösten 2018 kommer ett försäkringssombud utbildas.

 Sacorådet

Sacorådet planerar att sammanträda minst två gånger under 2024 utöver årsmötet.

Arbetsutskottet (AU)

Arbetsutskottet planerar att hålla möten 7-8 gånger under kommande år. Delar av AU är fackligt arbetande med förhandlingar och administration motsvarande 85-90 % fast facklig tid i sin nuvarande konstitution. Under 2018 kan det bli 3-4 personer som delar på den fasta fackliga tiden, ordföranden, vice ordföranden, ledamot och facklig sekreterare. Den fackliga sekreteraren ska under perioden 20180101 vara 25 % av en heltidstjänst.

Utbildning och sammankomster

 • Vi planerar att ha Samverkansutbildning/Arbetsmiljöutbildning/Utbildning i grundläggande arbetsrätt för samverkansledamöter och övriga förtroendevalda.
 • Vi planerar att ha återkommande träffar, minst en, för samtliga Sacoförbund.
 • Stötta samtliga förbund i arbetsmiljöfrågor genom ett gemensamt huvudskyddsombud
 • Representera Sacoförbunden i Centrala Samverkanskommittén(CSK)
 • Samordna Sacoförbundens medverkan i förvaltningarnas samverkansorganisation
 • Delta i tvärfackligt arbete tillsammans med TCO och LO
 • Delta i gemensamma frågor gentemot Regionstyrelsen i exempelvis förhandlingsfrågor, personaltillsättningar och budget.

Möten med alla förbunden

 • Saco AU planerar att under 2024 fortsatt bjuda in förbunden till Saco AU-möten.
 • Samtidigt vill vi gärna träffa er på arbetsplatsen så om intresset finns, kontakta oss på SACO så ordnar vi detta.

Sacorådet Region Gotland

Publicerad: 2024-04-04

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Dela artikeln