Välkommen till oss!

Alla förbund som ingår i Saco tillhör vår Akademikerföreningen.

Vi arbetar för dig som är akademiker genom att

•Ge råd och stöd – stötta medlemmar i allt från löneprocessen till frågor om arbetstid. 

•Påverka – företräda medlemmar i medbestämmande- och samverkansfrågor som chefstillsättningar och organisationsförändringar.

•Kommunicera – informera medlemmar och rekrytera nya medlemmar.

•Tillvarata medlemmarnas intressen

•Bevaka anställningsvillkor – hålla koll på vad som regleras i kollektivavtalet och berätta om goda villkor som föräldralön, tjänstepension och sjuklön.

•Förhandla – bidra till bättre villkor på arbetsplatsen genom att förhandla lokala avtal om exempelvis arbetsmiljö eller löneförmåner.

Vill du bli en av oss? Här kan du läsa mer om varför du ska vara med i facket.