Akademikerföreningen på Familjebostäder

Akademikerföreningen på Familjebostäder har omkring 30 medlemmar från olika förbund, bland annat Civilekonomerna, Sveriges ingenjörer, Jusek m fl.

Senast uppdaterad: Tisdag 11 sep 2018

Akademikerföreningen är år 2019 representerad i följande grupper:

Samverkansgruppen Familjebostäder: Annika Berntsson
Arbetstagarrepresentant i Familjebostäders styrelse: Annika Berntsson

Koncernfackliga rådet Framtiden: Viveca Bertelsen
Arbetstagarrepresentant i Framtidens styrelse: Viveca Bertelsen