Samverkan

De fackliga organisationerna och Familjebostäder samverkar i olika frågor som påverkar personalen.

Publicerad: Fredag 14 nov 2014

Senast uppdaterad: Fredag 14 nov 2014

Här kan man läsa om vad som ingår i samverkansavtalet.