Välkommen till oss!

Saco-S vid Malmö universitet är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom vårt lärosäte.

Sveriges akademikers centralorganisation består av 22 självständiga fack- och yrkesförbund verksamma inom kommunal, privat och statlig sektor. Saco-s förbund vid Malmö universitet är med sina drygt 800 medlemmar den största fackliga organisationen vid universitetet.

Aktuellt

Behöver du stöd inför ditt medarbetarsamtal?
Vi finns tillgängliga på måndagar mellan 12.00 och 13.00 i Niagaras reception.
Välkommen med frågor om innehåll, form och upplägg!
/ Vänligen SACO-S Mau