Välkommen till oss!

Saco-S vid Malmö universitet är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom vårt lärosäte.

Sveriges akademikers centralorganisation består av 23 självständiga fack- och yrkesförbund verksamma inom kommunal, privat och statlig sektor. Sacos förbund vid Malmö universitet är med sina drygt 900 medlemmar det största fackliga organisationen vid universitetet.