Välkommen till oss!

Saco-S vid Malmö universitet är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom vårt lärosäte.

Sveriges akademikers centralorganisation består av 22 självständiga fack- och yrkesförbund verksamma inom kommunal, privat och statlig sektor. Saco-s förbund vid Malmö universitet är med sina drygt 800 medlemmar den största fackliga organisationen vid universitetet.