Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevision 2024

Stupstocken är 3.1%.

Lönerevisionstidpunkten är den 1 april om inte annat överenskommes.
IT avtalet har en så kallad stupstock, vilket innebär att om lokala parter inte kan enas finns ett centralt förhandlat värde på kollektiv nivå genom att lönesumman för de Akademikermedlemmar som omfattas av lönerevisionen ökar med 3,1 procent den 2024-04-01. De lokala parterna har såsom tidigare möjlighet att teckna avtal på nivåer som är högre såväl som längre än stupstockens nivå.

Den individuella löneökningen bygger som tidigare på den enskildes ansvar och prestation vilket innebär att en individuell löneökning kan vara både högre och lägre än procenten som anges ovan.

2024 höjs avsättningen till flexpension med 0,2 procent. Avsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från och med den 1 april 2024.

Publicerad: 2024-01-29

Senast uppdaterad: 2024-01-29

Dela sidan